Gezondheid

Ook rokers willen rookverbod in wagens met kinderen

Uit een enquête van Stichting tegen Kanker blijkt dat maatregelen tegen roken opvallend goed in de markt liggen bij de bevolking, ook bij rokers zelf. 91 procent wenst een rookverbod in wagens waarin minderjarigen aanwezig zijn.

Bijna alle ondervraagden vinden rookvrije cafés een goede zaak. 72 pct wenst meer ondersteuning voor rokers die wensen te stoppen met roken via de terugbetaling van doeltreffende geneesmiddelen. In 2015 rookte 20 procent van de Belgen. De meeste van de rokers hebben spijt dat ze begonnen zijn met roken en 64 pct onder hen wenst te stoppen. "Het draagvlak voor maatregelen tegen tabak staat in contrast met het gebrek aan maatregelen die in eigen land worden voorgesteld en met initiatieven die recentelijk in andere EU-landen werden aangenomen. Ons land blijft nog voor heel wat bindende maatregelen in gebreke", stelt de Stichting tegen Kanker. In België sterven dagelijks 40 mensen als gevolg van het roken.