Nieuws

Oudsbergen heeft twee voorkeurstrajecten voor leidingstraat

door Margo Ombelets

Het protest tegen de komst van de leidingstraat, een autostrade van ondergrondse pijpleidingen tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhr-gebied, groeit. Waar de leiding loopt, mogen geen bomen staan en moeten dus bossen gekapt worden. Elders moeten huizen onteigend worden. In de startnota van de Vlaamse regering is sprake van drie tracés. Die gaan in totaal door 18 Limburgse gemeenten. Voor de gemeente Oudsbergen zijn enkel de twee zuidelijkste tracés voor de pijpleiding Antwerpen-Ruhr onder voorwaarden aanvaardbaar. Voor deze trajecten is de impact op Oudsbergen beperkt.

Voor de zogenaamde leidingstraat van 45 meter breed werden er drie trajecten voorzien, met telkens een aftakking richting Maasmechelen of Dilsen-Stokkem. "In totaal zijn er dus zes mogelijke trajecten, die allemaal Oudsbergen doorkruisen. Wij hebben al deze trajecten bestudeerd en ook besproken met de natuurverenigingen en de landbouwraad", zegt Lode Ceyssens, burgemeester van Oudsbergen.

Twee voorkeurstracés
Oudsbergen heeft twee voorkeurstracés. "Het gecombineerd centraal tracé en het zuidelijk tracé, beide met aftakking naar Maasmechelen, hebben het minste impact op onze gemeente. Het gaat dan om gebieden van respectievelijk 0,90 en 0,41 hectare. Die tracés dragen overduidelijk onze voorkeur weg", zegt burgemeester Ceyssens. "De impact van de andere trajecten is veel groter: van 8 tot bijna 18 hectare."

Natuurgebied ontzien
"Met deze trajecten vermijden we dat het agrarisch gebied en de natuurgebieden rond de Abeek, Bosbeekvallei, Duinengordel en Klaverberg wordt doorkruist", zegt Marco Goossens, schepen van Landbouw en Natuur. "Maar ook voor deze tracés zouden we graag enkele wijzigingen zien, om zoveel mogelijk natuur- en landbouwgebieden te ontzien. Zo stellen we bijvoorbeeld voor om de leidingstraat zoveel mogelijk parellel met het fietsroutenetwerk aan te leggen."

Veel vragen
Voor de andere trajecten wordt er in Oudsbergen veel meer gebied ingenomen. "De gekapte bomen moeten ook ergens gecompenseerd worden in de vorm van boscompensatie. Wordt dat in een breder plaatje bekeken of moeten alle bomen die hier gekapt worden ook in eigen gemeente gecompenseerd worden?", vraagt schepen Goossens zich af. Voor hem heerst er vandaag nog veel te veel onduidelijkheid. "Welke producten worden er in de pijpleiding vervoerd? Worden de leidingen samen aangelegd of één voor één? Is er een compensatie voor de minwaarde die zo’n leiding aan landbouwgebieden veroorzaakt? Daar willen we toch meer duidelijkheid over", zegt schepen Goossens.

Het gemeentebestuur formuleerde verschillende adviezen om belangrijke landschapselementen te ontzien, zoals de vijvers in het domein Masy, de Klaverberg en de eiken en houtkanten in Donderslag. Verder wil het gemeentebestuur uitgeklaard zien of de recreatieve functies van Wilhelm Tell en de uitbreiding ervan compatibel zijn met de leidingstraat.