Nieuws

Oudsbergen verbouwt beide gemeentehuizen

Fusiegemeente Oudsbergen investeert om en bij 1 miljoen euro in de verbouwing van de gemeentehuizen in Meeuwen en Opglabbeek. Het gemeentebestuur blijft in de toekomst alle dienstverlening in beide gemeentehuizen aanbieden, maar daarvoor zijn verbouwingswerken nodig. De werken starten tegen 2022.

‘Digitaal voor wie het kan, persoonlijk voor wie het wil.’ Dat is het motto van de gemeentelijke diensten in Oudsbergen. Naast een digitale dienstverlening en een klantendienst die telefonisch bereikbaar is, blijft de fusiegemeente nog steeds de inwoners in het gemeentehuis ontvangen. En de burger kan kiezen in welk gemeentehuis dat is: Meeuwen of Opglabbeek. 

Maar op twee locaties alle dienstverlening aanbieden, is niet altijd evident. “Als iemand een rijbewijs komt afhalen, moet dat uiteraard in het juiste gemeentehuis klaar liggen", zegt schepen van Patrimonium Kurt Plessers (CD&V). Bouwdossiers worden gedigitaliseerd zodat ze op beide locaties geconsulteerd kunnen worden. Dat vraagt een flexibele werking voor onze medewerkers. Zij hebben een vaste werkplek, maar moeten ook een vrije werkplek vinden als ze een inwoner in het andere gemeentehuis ontvangen."

Gemeentehuis Opglabbeek

De meeste verbouwingswerken zijn voor het gemeentehuis in Opglabbeek (zie foto). “Toen we vorig jaar onze diensten verhuisd hebben, werden de welzijnsdiensten ondergebracht in het gemeentehuis in Opglabbeek. De benedenverdieping moet nu aangepast worden aan de noden van die dienst”, vertelt schepen Plessers. “Zo worden er bijvoorbeeld spreeklokalen voorzien om cliënten te ontvangen en gaan we het onthaal beter zichtbaar maken. De bovenverdieping van het gemeentehuis is na 23 jaar ook aan een opfrisbeurt toe”. Het oude OCMW-gebouw in de Rozenstraat wordt niet meer gebruikt en zal later worden verkocht. Ook een aantal technische installaties, zoals de brand- en inbraakdetectie en airconditioning, worden vernieuwd.

Virtuele politieaangiften

In beide gemeentehuizen worden ook virtuele politieloketten voorzien. Via een beveiligd videogesprek in een afgesloten ruimte kan een burger een aangifte doen zonder dat hij naar het centraal politiekantoor in Bree of Genk moet. “De agent waarbij je aangifte doet zit intussen op een andere plaats, maar je kan hem wel zien”, zegt burgemeester Lode Ceyssens (CD&V). Volgens hem levert dit systeem een grote tijdwinst op. “Onze wijkagenten kunnen vaker in het straatbeeld aanwezig zijn doordat ze minder spreekuren hebben. Ook voor de inwoners is het positief, want de virtuele loketten hebben ruimere openingsuren dan de oude wijkkantoren en zijn dichtbij huis.”

“In het gemeentehuis van Meeuwen zal het politieloket aan de inkom aan de Dorpsstraat worden geïnstalleerd. Daarvoor wordt ook een gedeelte van de buitenruimte verbouwd. Er komt ook een nieuwe rechtstreekse ingang naar de bibliotheek”, zegt burgemeester Ceyssens.

Werken starten in 2022

De kosten van de architect worden geraamd op 78.650 euro. “Voor de verbouwingswerken ramen we de kosten op 906.000 euro. We hebben ook 60.000 euro voorzien voor ingrepen om de gebouwen duurzamer te maken, zoals zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in Meeuwen”, zegt burgemeester Ceyssens. Tijdens de werken zullen de gemeentehuizen open blijven. Sommige medewerkers van het gemeentehuis van Opglabbeek zullen mogelijk wel tijdelijk een andere werkplek krijgen. De werken starten vermoedelijk in 2022.