Justitie

Politie CARMA mag tijdens feestdagen drones inzetten op openbaar domein

Politiezone CARMA mag tijdens de feestdagen en op oudejaarsavond via drones met warmtecamera’s controleren op samenscholingen. Wel mogen de drones enkel worden ingezet op het openbaar domein en dus niet op privé-eigendommen, zo luidt de omzendbrief van het college van Procureurs-Generaal.

Vorige week ontstond er ophef over het inzetten van de drones tijdens de eindejaarsperiode. Verschillende partijen vonden dit een inbreuk op de privacy. Bij de politie CARMA waren ze verbaasd over de controverse, aangezien er nooit sprake is geweest van drone-controles op private domeinen. “De politiezone zet al negen jaar drones in, hoofdzakelijk in het kader van opdrachten van openbare orde en handhaving. Ook het ondersteunen van acties vanuit de lucht gebeurt al veel langer. Dit jaar kwam daar de handhaving van de coronamaatregelen bij, steeds op openbaar domein", klinkt het in een reactie.

Het college van Procureurs-Generaal bevestigt nu in haar omzendbrief ook de visie van de politie CARMA. Bijgevolg zullen de drones worden ingezet voor het opsporen van misdrijven op het openbaar domein. Indien met de drone een schending van de coronamaatregelen wordt vastgesteld, kan de politie een patrouille ter plaatse sturen om de nodige vaststellingen te doen en om eventueel een pv op te stellen. “Het blijft evenwel de bevoegdheid van de procureur des Konings om hier al dan niet gevolg aan te geven”, klinkt het.

Bekijk hier de reportage uit het TVL-Nieuws van 10/12/2020: