Justitie

Politie LRH schrijft 225 pv's uit voor domiciliefraude

door Margo Ombelets

Het afgelopen jaar stelde de politie Limburg Regio Hoofdstad 225 processen-verbaal voor domiciliefraude op. Dat is een stijging van maar liefst 65% t.o.v. 2018. De politie Limburg Regio Hoofdstad zet sinds enkele jaren stevig in op het bestrijden van domiciliefraude. Hiervoor werkt ze nauw samen met het arbeidsauditoraat. "Het bestrijden van domiciliefraude werd zelfs één van de prioriteiten in ons Zonaal Veiligheidsplan," zegt korpschef Philip Pirard.

Het nieuwe beleid van de politiezone rond domiciliefraude laat zich na enkele jaren alvast opmerken in de cijfers. In 2020 stelde de politiezone niet minder dan 225 processen-verbaal op voor domiciliefraude. In 2019 en 2018 ging het om respectievelijk 138 en 80 dossiers. Jaar na jaar is er dus een duidelijke stijging merkbaar. "We hebben onze mensen gemotiveerd om veel alerter te zijn voor de problematiek," zegt de korpschef. "Dit is immers een belangrijke vorm van verborgen criminaliteit."

Naast het feit dat er extra aandacht geschonken wordt aan het probleem werd er de afgelopen jaren ook gesleuteld aan de werkprocessen. Zo krijgt de politiezone vandaag de dag bijvoorbeeld van elk dossier feedback van het arbeidsauditoraat. "Zo zien onze politiemensen op het terrein dat er effectief iets gedaan wordt met hun dossiers," zegt Pirard. "Dit werkt enorm motiverend."

Onrechtmatige uitkeringen
Personen die domiciliefraude plegen, doen dit vaak met de intentie om onrechtmatig uitkeringen te verkrijgen. "Daarom hebben we nu ook afgesproken om onze pv’s zo snel mogelijk te bezorgen aan het arbeidsauditoraat. Zij geven dan op hun beurt binnen een hele korte termijn instructies aan de uitkeringsinstellingen zoals de RVA of het RIZIV om de onrechtmatige uitkeringen onmiddellijk stop te zetten of aan te passen."

Op basis van de dossiers van de politie Limburg Regio Hoofdstad hebben de uitkeringsinstellingen in 2019 al voor meer dan 100.000 euro aan onrechtmatige vergoedingen kunnen terugvorderen. En er zijn nog een aantal dossiers lopende waarin er nog een beslissing moet vallen. "Maar de grote winst van de werkwijze van de politie LRH ligt niet enkel in de grote bedragen die er teruggevorderd kunnen worden," klinkt het bij het arbeidsauditoraat. "Maar vooral in het feit dat onrechtmatige uitkeringen van fraudeurs snel stopgezet of aangepast worden."

Tien jaar lang twee identiteiten
"De voorbeelden die onze mensen op het terrein tegenkomen, bewijzen des te meer dat er actie nodig was," klinkt het bij de politie. "Vorig jaar deden onze specialisten domiciliefraude een onderzoek naar een man die er in geslaagd was om tien jaar lang met twee verschillende identiteiten ingeschreven te staan in het Rijksregister. De man streek via beide identiteiten verschillende uitkeringen op (werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, …)." Hij werd nu door het arbeidsauditoraat voor de arbeidsrechtbank gedaagd om zoveel mogelijk onrechtmatige uitkeringen te kunnen terugvorderen. Uiteraard werden ook de onrechtmatige vergoedingen stopgezet.