Onderwijs

Politie, Spectrumcollege en stad Beringen pakken samen overlast aan

De stad Beringen pakt samen met de politie en het Spectrumcollege zwerfvuil en vandalisme harder aan. Ze willen de overlast beperken en voorkomen. Daarom zetten ze in op het sensibiliseren en direct aanpakken van jongeren die in de fout gaan.

Vorig schooljaar lag de focus voornamelijk op het informeren en sensibiliseren van de jongeren. Hierbij werden ook de ouders op de hoogte gebracht van de inspanningen die de lokale politiediensten, het Spectrumcollege en de Stad Beringen leverden. Deze aanpak bleek echter niet voor iedereen voldoende. Daarom beslisten de verschillende partners voor de start van dit schooljaar om de kleine groep jongeren die voor overlast zorgt, directer te benaderen.

Extra controles
Vanaf de start van dit schooljaar dreef de politie samen met de schoolleiding de controles op, met een verhoogd toezicht op zwerfvuil, vandalisme, bromfietsen en middagpasjes. Tijdens de laatste week van september vond er een focusweek plaats met dagelijkse controles en een verhoogde aanwezigheid van politie in het stadscentrum. De lokale politie en het schoolpersoneel gingen samen op pad om leerlingen te controleren op middagpasjes. Ook OVAM verleende zijn medewerking door zich specifiek te richten op achterlaten zwerfvuil.

Politie-optredens
De politie diende in te grijpen ter hoogte van de bushalte Bogaersveld omdat jongeren er meermaals het trottoir en fietspad versperden. Deze halte vormt een belangrijk verkeersknooppunt in het centrum van Beringen: Beringenaars komen er thuis, anderen gebruiken het als doortocht­ en overstapplaats. Ook toen enkele jongeren zich aan de bushalte aan het station in Beringen respectloos opstelden tegenover een buschauffeur van De Lijn, diende de politie op te treden. De jongeren werden geïdentificeerd en van de bus gehaald.

34 pv's
De politie schreef tijdens de focusweek 34 pv’s uit. Het merendeel betrof sluikstorten: het achterlaten van blikjes en lege verpakkingen op of langs de openbare weg. Enkele jongeren werden beboet omdat zij in het bezit waren van verdovende middelen. Verschillende andere jongeren ontvingen een boete omwille van het fietsen zonder handen, foutparkeren, het gebruiken van de gsm achter het stuur, het niet dragen van de veiligheidsgordel, het negeren van verkeersborden, het veroorzaken van geluidsoverlast met de bromfiets of de auto en het rijden zonder geldig rijbewijs.