Justitie

Politie vindt 3 cannabisplantages bij 21ste Cleanhouse-actie

door Margo Ombelets

Bij een grote gecoördineerde drugsactie hebben politiediensten op 9 plaatsen in Limburg meer dan 1.800 cannabisplanten aangetroffen. De actie kadert in operatie 'Cleanhouse' waarmee het Limburgse parket cannabisplantages systematisch opspoort en opruimt.

Er werden 9 locaties, verspreid over heel Limburg bezocht, waarbij in totaal 3 in werking zijnde plantages werden aangetroffen met in totaal 1.800 planten. Er werd 1 ontmantelde plantage gevonden. Op 3 locaties werd eveneens de diefstal van elektriciteit vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar. De onderzoeken worden verdergezet en kunnen in een later stadium tot arrestaties leiden.

Het Parket Limburg roept verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het kan van groot belang zijn om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning kan tot grote risico’s leiden, zoals brand en vernielingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat verhuurders die wisten dat men in de huurwoning cannabis ging telen, mee vervolgd zullen worden. In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, aangezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt.