Justitie

Politie waarschuwt: "Wie oproept tot gewelddadig coronaprotest wordt onmiddellijk vervolgd"

door Margo Ombelets

De voorbije dagen circuleerden er talrijke berichten op de sociale media waarbij werd opgeroepen tot gewelddadige protestacties tegen de coronaregelgeving. Parket Limburg laat nu in een reactie weten dat het aanzetten tot dergelijke gewelddadige manifestaties strafbaar is.

"Parket en politiediensten nemen elk bericht zeer ernstig en verlenen prioriteit aan het identificeren van de organisatoren. Tegen hen maar ook tegen de verspreiders van dergelijke berichten zal streng worden opgetreden," staat er in het persbericht van politie LRH. De politiezones nemen elke oproep onder de loep en treden meteen op. Zo werd er al een persoon die kon geïdentificeerd worden als organisator, voorgeleid bij de jeugdrechter te Hasselt.

Wie toch gaat relschoppen, mag een straf verwachten. "Mogelijke inbreuken die worden gepleegd in het kader van deze manifestaties zullen streng en onmiddellijk worden bestraft, waarbij naargelang het geval een dagvaarding in snelrecht of een voorleiding voor de parketmagistraat, jeugdrechter of onderzoeksrechter, zal volgen," klinkt het.