Justitie

Politiezones in Haspengouw gaan samenwerken

door Margo Ombelets

Een fusie komt er voorlopig niet. Dat was al bekend. Maar drie politiezones in Zuid-Limburg gaan vanaf 1 januari 2021 wel samenwerken. Het gaat om de politiezones van Sint-Truiden, het kanton Borgloon en Tongeren.

Vooral de politiezone Borgloon heeft baat bij de samenwerking. De zone ziet het protocol, dat was afgesloten met de politie Limburg Regio Hoofdstad, aflopen. Vorig jaar stonden de drie zones op het punt te fuseren tot een grote superzone Haspengouw. Maar politiek bleek het water te diep. Uit een studie kwam naar voren dat er heel wat gelijkenissen waren, maar ook veel verschillen. De fusie kwam er dus niet. Een doorgedreven samenwerking zien de drie zones wel zitten. Vooral op het vlak van bijstand, ICT, slachtofferbejegening en recherche is het draagvlak bij het personeel om de krachten te bundelen groot.