Nieuws

Politiezones in Limburg vinden geen kandidaten om vacatures in te vullen

door Margo Ombelets

Alle politiezones in Limburg vinden te weinig of zelfs geen kandidaten meer om de vacatures op te vullen in de korpsen. Voor 2020 zijn er bijna 100 vacatures van inspecteur van politie in de verschillende zones, zonder rekening te houden met de afvloeiingen die nog kunnen plaats vinden.

Volgens de korpschefs zelf ligt de oorzaak van alle deze tekorten bij de beperking in de selecties die door de federale politie worden georganiseerd, ondanks het feit dat er heel veel geïnteresseerden zijn om een job bij de politie uit te voeren. "Er worden te weinig geschikte kandidaten toegelaten tot de opleiding van inspecteur van politie. Er moeten meer middelen ter beschikking gesteld worden aan de federale politie zodat ze meer opleidingen kunnen organiseren," staat er in een persbericht van de Limburgse korpschefs te lezen.

Korpschefs willen meer opleidingen
Aan de politieschool in Limburg worden jaarlijks twee opleidingen voorzien voor de graad van inspecteur. Telkens worden een 40-tal kandidaten opgeleid. Maar deze kandidaten zoeken een job over heel Vlaanderen en bovendien worden ze enkele toegelaten tot de korpsen waar er grote tekorten zijn, ook in Limburg. Evenwel is het aantal kandidaten in opleiding volgens de korpschefs veel te beperkt ten opzichte van het aantal vacatures. De korpschefs vragen dan ook dat de federale politie meer selecties organiseert en meer opleidingen toelaat.

Grote impact op werking politie
Volgens de korpschefs hebben de tekorten een grote impact op de werking van de politiezones. De interventiediensten hebben het moeilijk om hun 24-uren permanentie te organiseren. De druk op het privé-leven van de politiemensen wordt groter om alle diensten te kunnen voldoen. En bepaalde acties en taken moeten on-hold gezet worden.

In totaal zijn er 99 openstaande vacatures in Limburg: