Human Interest

Pukkelpop stelt buurtbewoners gerust

Een extra evenement op de Pukkelpopweide heeft de afgelopen weken voor de nodige gespreksstof gezorgd in Kiewit, thuishaven van Pukkelpop. Al op vrijdag 5 mei kwam de voltallige raad van bestuur van vzw Kiewit samen met de Pukkelpoporganisatie om enkele onduidelijkheden te bespreken. De grootste bekommernis, het ‘hypothetische tweede evenement’, bleek alvast gestoeld te zijn op een misverstand.

Luc Geuens, voorzitter vzw Kiewit: “Chokri en vzw Kiewit zijn in alle openheid rond de tafel gaan zitten met een duidelijk doel: klaarheid verschaffen over een paar zaken.” Chokri Mahassine, festivalorganisator Pukkelpop: “In de verschillende overlegmomenten en gesprekken die er met de buurtbewoners zijn geweest, kwam steeds dat tweede evenement naar boven. We hebben eerst geprobeerd om via de straatambassadeurs meer duidelijkheid te verschaffen over onze bedoeling maar dat hadden we iets eerder en beter moeten aanpakken. We vonden het echter niet opportuun om hierover te communiceren voor de Stad Hasselt een beslissing over haar advies genomen had.”

Pukkelpop in oorspronkelijke vorm
Het is altijd de bedoeling geweest om het Pukkelpopfestival in haar oorspronkelijke vorm te behouden, aangevuld met een eendagsevenement zonder camping. Ook de vooropgestelde termijn van 3 maanden waarbinnen dit eendagsevenement zou kunnen plaatsvinden, wordt in de milieuvergunningsaanvraag bijgesteld naar 7 weken. Dezelfde periode die noodzakelijk is voor de op- en afbouw van het Pukkelpopfestival zelf. Mocht het eendagsevenement in september vallen, dan zal dat op een weekenddag zijn.

Evenement zo dicht mogelijk bij Pukkelpop
“Het spreekt voor zich dat zo’n eendagsevenement zo dicht mogelijk bij Pukkelpop plaatsvindt. De week ervoor of erna bijvoorbeeld. Dat was van bij het begin ons uitgangspunt. Dat passen we dus met plezier aan,” zegt Chokri Mahassine. Ook wat de werkzaamheden tijdens de op- en afbouw van het festival betreft, wordt er niet geraakt aan het regime dat de voorbije jaren gehanteerd werd. In principe wordt er enkel tussen 7u00 en 19u00 gewerkt, maar uitzonderingen moeten mogelijk blijven. “Onvoorziene vertragingen of weersomstandigheden kunnen al eens roet in het eten gooien. Daarom kan het voorvallen dat we soms wat langer doorwerken. We rekenen dan op de nodige flexibiliteit bij de buurtbewoners, zoals dit de laatste jaren altijd het geval was. Moest dit niet mogelijk zijn, betekent dit dat de opbouw nog vroeger moet starten en de afbraak langer zal duren. Dat willen we net vermijden!”