Justitie

Raad van State bevestigt ontslag van Lode Vereeck aan UHasselt na ongepast gedrag

door Margo Ombelets

De Raad van State heeft het ontslag van Lode Vereeck in 2019 aan Universiteit Hasselt bevestigd. Het ontslag, inmiddels drie jaar geleden, kwam er na uitgebreid onderzoek van onze interne tuchtcommissie en Beroepscommissie, na diverse meldingen over ongepaste contacten tussen professor Lode Vereeck en verschillende (doctoraats)studenten. Lode Vereeck trok hiertegen in beroep bij de Raad van State. Die procedure is nu afgerond.

Vlak voor de verkiezingen in oktober 2018 kwam professor Lode Vereeck in opspraak. Hij was lijsttrekker voor de open VLD in Diepenbeek. Vier studenten dienen klacht in bij de universiteit over grensoverschrijdend gedrag van de professor. De universiteit maakte toen de klachten over naar het Limburgse parket. Het parket besliste om de zaak te seponeren wegens onvoldoende bewijsmateriaal. UHasselt voerde daarom een tuchtonderzoek uit. Na het onderzoek besliste de Uhasselt om de hoogleraar economie te ontslaan. Vereeck ging in beroep, maar de beroepscommisie bevestigt het ontslag. Nadien trok hij naar de Raad van State, maar ook daar wordt het ontslag bevestigd.

"Dit gedrag hoort niet op de UHasselt"
"De tuchtcommissie en Beroepscommissie, met vertegenwoordigers van elke faculteit van onze universiteit, waren in 2019 zeer duidelijk in het oordeel: het gedrag van Lode Vereeck was ongepast en de feiten waarover meldingen werden gedaan, vormden een ernstige inbreuk op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor, in het bijzonder op de professionele relatie die een professor met studenten moet onderhouden. Dit gedrag hoorde en hoort absoluut niet bij de waarden waar Universiteit Hasselt belang aan hecht en viel niet te tolereren aan onze instelling. Een ontslag was volgens de tuchtcommissie en Beroepscommissie destijds dan ook gerechtvaardigd," laat de universiteit weten via een persbericht.

De Raad van State oordeelt nu dat de opgelegde sanctie in verhouding is met de feiten en verwerpt daarmee het beroep dat Lode Vereeck had aangetekend tegen zijn ontslag. "Als UHasselt zijn we tevreden dat de Raad van State de overwegingen van de Beroepscommissie volgt."

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
"Aan onze universiteit moet iedereen zich veilig kunnen voelen om te werken en te studeren. We werken hiervoor met een meldpunt grensoverschrijdend gedrag, met vertrouwenspersonen en studentenpsychologen met beroepsgeheim. Deze kanalen worden gedurende het academiejaar op verschillende tijdstippen onder de aandacht gebracht. We roepen iedereen op die in aanraking komt met grensoverschrijdend gedrag, om hier gebruik van te maken. Samen werken we aan een universiteit waar iedereen zich goed kan voelen."