Nieuws

Recyclageparken Limburg.net blijven voorlopig open

De recyclageparken van Limburg.net blijven voorlopig open tijdens de normale openingsuren en ook de afvalophaling gaat voorlopig gewoon door zoals gepland. Dat laat de afvalintercommunale via persbericht weten. Limburg.net roept wel op om niet noodzakelijke bezoeken aan het recyclagepark uit te stellen en vraagt parkwachters en bezoekers om de hygiëne maatregelen te respecteren, om de kans op besmetting met het coronavirus te beperken.

Stel niet noodzakelijke bezoeken aan het recyclagepark uit

Afgelopen weekend was er een opmerkelijke stijging van het aantal bezoekers op de recyclageparken van Limburg.net. De afvalintercommunale vraagt nu aan alle burgers om niet noodzakelijke bezoeken aan het recyclagepark uit te stellen. In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om de bestaande dienstverlening zoveel mogelijk te garanderen.

Ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld

Limburg.net stelt de persoonlijke beschermingsmiddelen die voorzien werden voor de huis-aan-huis ophaling van asbest ter beschikking van het verplegend personeel, aangezien zij met een tekort kampen. De ophaling aan huis van asbest wordt daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook de aanvraagmodule voor de ophaling zal vandaag niet online gaan.

Inzameling van asbest op de recyclageparken wordt tijdelijk stopgezet

Door de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen werd beslist om de inzameling van asbest op alle recyclageparken van Limburg.net vanaf 17 maart tijdelijk stop te zetten. Ook de maatregel rond het verpakt aanleveren van asbest zal hierdoor op een later tijdstip ingaan.

Geldigheid gft-sticker verlengd tot 1 mei 2020

Gezien de huidige maatregelen van de federale overheid zijn heel wat verkooppunten van de gft-sticker (waaronder de stad- en gemeentehuizen) gesloten. Om die reden blijft de gft-sticker uitzonderlijk geldig tot 1 mei 2020 in plaats van 1 april 2020. Iedereen die nog geen nieuwe sticker voor 2020 heeft gekocht, hoeft zich hiervoor voorlopig dus niet naar een verkooppunt te begeven.

Ophaling papier en karton door verenigingen geannuleerd

In lijn met de huidige richtlijnen van de federale overheid rond het verbod op samenkomsten van verenigingen worden ook alle ophalingen van papier en karton die door verenigingen worden uitgevoerd niet toegelaten. Limburg.net zal op haar website zo accuraat mogelijk weergeven welke ophaalrondes niet doorgaan en vraagt aan burgers om papier en karton dat niet werd opgehaald terug binnen te zetten tot de volgende ophaling.

Jaarlijkse zwerfvuilactie Straat.net wordt geannuleerd

De jaarlijkse zwerfvuilactie Straat.net die gepland stond op 20, 21 en 22 maart wordt geannuleerd. Alle deelnemers werden hiervan reeds persoonlijk op de hoogte gebracht.