Nieuws

Recyclageparken Limburg.net openen op 7 april, maar onder strikte voorwaarden

Alle recyclageparken van Limburg.net zullen op dinsdag 7 april opnieuw opengaan, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Hoewel de recyclageparken opnieuw openen roept Limburg.net iedereen op om enkel noodzakelijke verplaatsingen naar het recyclagepark tot doen. De huis-aan-huis ophalingen gaan voorlopig gewoon door dus pmd, papier en karton, tuinafval, … kunnen dan meegegeven worden. Indien mogelijk kunnen bepaalde afvalsoorten ook thuis gestockeerd worden tot na de coronacrisis. Breng je toch een bezoek aan het recyclagepark? Bereid dit dat goed voor zodat het bezoek zo kort en zo vlot mogelijk afgelegd kan worden.

Aantal bezoekers op het recyclagepark wordt beperkt

Om de social distancing te respecteren zal het aantal bezoekers dat wordt toegelaten op het recyclagepark worden beperkt. Dit aantal is afhankelijk van de grootte van het park. Daarnaast vraagt Limburg.net om in de wagen te wachten en deze zo weinig mogelijk te verlaten. Hou ook zeker 1,5 meter afstand tot de parkwachters en andere bezoekers. Kom zoveel mogelijk alleen naar het recyclagepark tenzij het noodzakelijk is omdat je anders het afval niet uit de auto en in de container kan deponeren. De recyclageparkwachters mogen niet helpen bij het uitladen van de wagen en zullen ook de zuil niet bedienen.

Slechts 1 bezoek elke 14 dagen en aangepaste openingsuren

Om de toestroom tot de recyclageparken te beperken wordt er slechts elke 14 dagen 1 bezoek per gezin toegelaten. Als je je vroeger terug aanmeldt op het recyclagepark zal de toegang geweigerd worden. Ook de openingsuren van de recyclageparken worden terug op winteruur gezet. Dit betekent dat alle recyclageparken sluiten om 16u en op donderdag om 17u.

Mogelijk beperking van het aantal afvalstromen en tijdelijk geen verkoop

Het afleveren van asbest is voorlopig niet toegelaten op de recyclageparken. De andere afvalsoorten worden momenteel wel aanvaard. In functie van de beschikbare capaciteit bij de verwerkers is het echter wel mogelijk dat dit de komende dagen nog wijzigt. Ook de verkoop van huisvuilzakken, compost, hakselhout en compostvaten en –bakken is tijdelijk niet toegelaten op de recyclageparken.