Onderwijs

Reeks Studentenverenigingen: willen studenten nog deel uitmaken van een vereniging?

embed
door Tine Oyen

Is er voor studentenverenigingen leven na Sanda Dia? Willen studenten na het proces Reuzegom nog deel uitmaken van een club of een vereniging en hoe zit dat dan met studentendopen in Limburg? In een nieuwe TVL-reeks laten we de studenten zelf aan het woord over wat er voor hen veranderd is en hoe ze bij de start van het nieuwe academiejaar aankijken tegen het studentenleven. In de eerste aflevering kloppen we aan bij studentenvereniging Mercurius.