Economie

"De regeringen zijn dik gebuisd"

embed
door Luc Moons 2 jaar na de verkiezingen buist Voka Limburg de federale en Vlaamse regering. Van de 10 punten die Voka voor onze provincie naar voren schoof, zijn er amper 2 gerealiseerd. Van belangrijke prioriteiten, zoals de Noordzuidverbinding en de verbreding van de E313 is niks in huis gekomen, zegt Voka-voorzitter Wanten. Wel positief is dat de loonhandicap duidelijk afneemt, van 16,5 in 2010 tot 10,6 in 2020. Een gevolg van de maatregelen van de regering om het probleem van de loonkost aan te pakken.