Nieuws

Samenscholingsverbod aan parkings CC Lanaken door overlast hangjongeren

De laatste tijd heeft de omgeving rondom het cultureel centrum in Lanaken te kampen met overlast van hangjongeren. Groepen jongeren zorgen er voor overlast door tot in de late uren lawaai te maken, of vandalisme te plegen. In gesprek gaan met deze jongeren levert niets op. Om dit probleem een halt toe te roepen gaat er vanaf vanavond 19u een verordening van de burgemeester in. Elke samenkomst vanaf 3 personen op de parkings rondom het cultureel centrum, is vanaf dan verboden tussen 19u en 7u. De maatregel loopt af op maandag 24 mei om 7u. 

Vanaf dinsdag 20 april gaat er een samenscholingsverbod in. Vanaf dan is het verboden om op de parking “Aan de Engelse Hof” tussen de achterkant van het cultureel centrum en de Europalaan, op het gedeelte openbaar domein gelegen tussen de tennishal en het cultureel centrum, én op de parking tussen de sporthal van het Pyxis college en Alicebourg samen te komen met 3 personen of meer tussen 19u ’s avonds en 7u ’s morgens.

Binnen deze zone is het ook verboden om muziek af te spelen die op welke wijze dan ook hoorbaar is voor de omgeving. Ook auto’s stationair laten draaien is gedurende deze periode niet toegestaan.

De parkings mogen alleen gebruikt worden om te parkeren. Wie tussen 19u ’s avonds en 7u ’s morgens van deze parkings gebruik maakt, mag zich niet met meer dan 2 personen in deze zone begeven.

Een overtreding op deze maatregel gaat gepaard met een GAS-boete van maximaal 175 euro (minderjarige) of 350 euro (meerderjarige).