Onderwijs

Scholen krijgen volwaardige talenrichting in derde graad

Vlaamse jongeren kunnen vanaf 1 september 2023 in de derde graad ASO kiezen voor een nieuwe studierichting ‘Moderne Talen’, die volledig focust op vreemde talen. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet. “Vlamingen danken hun welvaart mede aan hun goede talenkennis en die troef mogen we niet verliezen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Deze nieuwe studierichting is ideaal voor jongeren die sterk zijn in moderne talen en dat talent volop willen ontwikkelen”.

Op dit moment moeten scholieren in de derde graad ASO hun moderne talen nog combineren met heel wat vakken zoals Wetenschappen, Wiskunde of Economie. Maar nu komt er dus een nieuwe richting die volledig zal focussen op talen. “Zo worden jongeren beter klaargestoomd voor een talenopleiding in het hoger onderwijs”, aldus minister Weyts.

Taalvaardigheid neemt af

Het Vlaams Talenplatform – een brede groep van taaldocenten uit onder meer de academische taalopleidingen, de professionele bachelors, de universitaire talencentra en het volwassenenonderwijs – waarschuwt al lang dat de taalvaardigheid bij Vlaamse jongeren afneemt en dat de inschrijvingsaantallen in talenopleidingen schrikbarend dalen. Een deel van het probleem is dat er in het Algemeen Secundair Onderwijs geen volwaardige talenopleiding bestaat die volledig de kaart trekt van vreemde talen.

‘Moderne Talen’ zal vanaf schooljaar 2023-2024 in de derde graad bestaan naast de eveneens nieuwe richting ‘Taal en Communicatiewetenschappen’, die eerder al groen licht kreeg. Waar ‘Taal en Communicatiewetenschappen’ ook voorbereidt op opleidingen hoger onderwijs die cultuur en communicatie centraal stellen, daar zal ‘Moderne Talen’ nog meer focussen op de talencomponent. “Zo is de nieuwe richting ideaal voor jongeren die zich echt helemaal willen toeleggen op talen”, klinkt het.

Open kenniseconomie

“Vlaanderen is eentalig, maar Vlamingen kunnen maar beter meertalig zijn”, zegt Weyts. “We hebben een open kenniseconomie, we drijven handel met de hele wereld en onze naaste buren spreken Frans, Duits en Engels. Net zoals we in het secundair onderwijs investeren in sterke STEM-opleidingen, zo maken we nu ook werk van een volwaardige talenrichting”.

Een zogenaamde ‘ontwikkelcommissie’ met leerkrachten, experten en vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers zal nu specifieke eindtermen voor de nieuwe richting opstellen.