Justitie

Schoolagent van politie CARMA is nu ook actief op Instagram

In Genk en Houthalen-Helchteren is een schoolagent actief als aanspreekpunt voor secundaire scholen en hun leerlingen. Deze inspecteur is nu ook online terug te vinden, op Instagram. Politie CARMA wil zo de agent meer bekendheid geven onder tieners en zijn aanspreekbaarheid stimuleren. Het nieuwe account zal ook gebruikt worden om de jongeren te sensibiliseren en te informeren.

In september 2017 voerde de wijkdienst van Politie CARMA een nieuwe functie in: de schoolagent. Deze bijzondere wijkagent kreeg de opdracht een brug te slaan tussen de politie en de elf secundaire scholen in Genk. De politie beoogt op die manier eenzelfde kwaliteitsvolle dienstverlening voor de scholen. Na een geslaagd schooljaar ‘op proef’ zijn in september 2018 ook drie secundaire scholen uit Houthalen-Helchteren aan het werkdomein toegevoegd. In januari 2019 maakt de schoolagent zijn online intrede op Instagram.

Offline en online
Wat doet de schoolagent dan precies? Een wijkagent heeft een bemiddelende functie met als doelstelling escalatie te voorkomen. Ook de schoolagent heeft deze opdracht. Hij zorgt voor een proactieve en preventieve link tussen politie, scholen en jongeren en fungeert als ‘spelverdeler’. Als aanspreekpunt kan hij zelf afhandelen of intern doorgeven aan gespecialiseerde lokale politiediensten. Hij overlegt ook met andere zorg- en hulpverleningspartners en is dus één van de schakels in de veiligheidsketen in en rond het onderwijs. Dat deze aanpak loont, mocht blijken uit de evaluatie van het eerste schooljaar 2017-2018. Het vertrouwen tussen de partners groeit en de samenwerking wordt langzaam maar zeker bestendigd.

De schoolagent is dan ook vaak aanwezig in de schoolomgeving, waar de leerlingen hem regelmatig treffen en maar al te graag een praatje slaan. Ze zullen hun schoolagent nu ook kunnen volgen op de ‘virtuele speelplaats’ Instagram. Aanwezigheid op het populaire platform moet de nabijheid van de inspecteur en zijn laagdrempelige aanspreekbaarheid ten goede komen. Via het account @schoolagent_politiecarma zal hij op luchtige wijze balanceren tussen ervaringen delen en informeren. Politie CARMA wil uittesten wat het effect van deze online aanwezigheid inhoudt, en in welke mate jongeren de stap zullen zetten om de inspecteur via Instagram aan te spreken.

Conflicten, overlast en schoolverzuim
De schoolagent wordt het vaakst gecontacteerd voor conflicten en overlast (vergelijkbaar met burenruzies in de reguliere wijkwerking) en voor schoolverzuim. De communicatie via Instagram zal ook trachten in te spelen op deze thema’s.