Nieuws

Sint-Elisabeth in Peer krijgt overheidssteun voor nieuwbouwprojecten

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Peer krijgt Vlaamse steun voor twee nieuwe projecten in Noord-Limburg. In Eksel komt een nieuwbouw voor 78 volwassenen en een dagcentrum met 100 plaatsen. Op de campus in Wijchmaal starten volgend jaar de werken van een nieuwbouw voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. Het totale kostenplaatje bedraagt zo’n 17 miljoen euro.

Het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth heeft verschillende vestigingen. Het is de bedoeling om de huidige infrastructuur voor de volwassenen op de campus in Wijchmaal in te zetten voor de minderjarigenwerking. Voor de volwassenen komt er een nieuwe locatie aan het Marktplein van Eksel. Daar zullen 78 personen kunnen wonen in 3 parkvilla’s en 18 individuele studio’s. Daarnaast komt er een gebouw voor dagondersteuning met atelierruimtes voor de zorggebruikers. Bij de ontwikkeling van deze site gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid en het behoud van de landschapselementen, het groene karakter van het gebied en het contact met de lokale gemeenschap. Het domein zal een open en toegankelijk karakter vertonen. Zo zal er ook een publieke cafetaria met terras voorzien worden.

De werken starten binnenkort al. De ingebruikname van de campus is gepland voor 2026. De kostprijs van dit project wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kent Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een jaarlijkse investeringssteun op lange termijn toe van 352.993 euro. Die steun wordt toegekend vanaf de ingebruikname.

Jongerenproject in Wijchmaal

Voor de huisvesting van 20 jongeren met gedrags- en emotionele stoornis zal Sint-Elisabeth ook een nieuwbouw zetten op de campus in Wijchmaal. Dit omdat de vraag naar opvang toeneemt, maar de huidige infrastructuur verouderd is en niet meer voldoet om de gepaste begeleiding aan deze jongeren te kunnen bieden. De nieuwbouw, die ter vervanging van de huidige infrastructuur geldt, zal bestaan uit twee gelijkvloerse gebouwen. Elk gebouw zal plaats bieden aan 2 leefgroepen van 5 personen, waarbij elke jongere zal beschikken over een eigen kamer met een sanitaire cel. De twee gebouwen worden met elkaar verbonden via een centraal middenplein en een verbindingsvleugel, met daarin een snoezelruimte waarin de jongeren de rust kunnen opzoeken. De nadruk van dit project zal liggen op het bieden van gepaste begeleiding met aandacht voor voldoende veiligheid en bescherming.

Deze werken zullen starten in 2024. De kostprijs van dit project wordt geraamd op 3 miljoen euro. Minister Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun van bijna 1,8 miljoen euro toe.