Nieuws

Sint-Truiden controleert extra op sluikstorten tijdens Week van de Handhaving

Tijdens de Week van de Handhaving scherpt de stad Sint-Truiden haar antizwerfvuilbeleid aan. Van 5 tot 11 oktober wordt er op het hele grondgebied extra gecontroleerd op sluikstorten. Daarnaast zullen bezoekers van het containerpark aangemoedigd worden om hun afval correct te sorteren en zullen de parkwachters nuttige tips geven over sorteren en recycleren.

Tijdens de Week van de Handhaving wordt de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Sint-Truiden opgedreven. “Onze politie en GAS-ambtenaren zijn het jaar rond alert voor sluikstorten, maar deze week controleren we nog extra”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Deze controles zijn meer dan enkel het zwerfvuil opsporen. Het gevonden materiaal wordt ook in detail onderzocht om de daders te traceren, zodat wij ze kunnen aanspreken op hun daden.”

Taakstraf in plaats van boete

Dit beleid wierp eerder zijn vruchten al af. De zwerfvuilinspecties leverden vorig jaar 135 GAS-boetes op, en 21 boetes voor het foutief aanbieden van huisvuil. “In zo’n gevallen hebben we de vervuiler dus kunnen achterhalen”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers (CD&V). “Hierbij ligt de focus steeds meer op alternatieve sanctionering. In plaats van een boete te betalen, voeren de vervuilers dan een taak uit. Die moet hen duidelijk maken dat sluikstorten weinig sociaal is en de samenleving opzadelt met heel wat ongemakken. Dat zorgt voor bewustwording en helpt nieuwe feiten te vermijden. De meeste overtreders gaan ook in op zo’n bemiddeling."

Extra uitleg op containerpark

Ook zullen de bezoekers van het containerpark aangemoedigd worden om hun afval correct te sorteren. Daarnaast geven de parkwachters van het containerpark deze week tips om correct te sorteren en recycleren. “Soms weten mensen niet hoe ze op hun correcte manier met hun afval kunnen omgaan”, aldus Kempeneers. “Op deze manier wil de stad een positieve dynamiek op gang brengen. ‘Sint-Truiden eert wie sorteert en recycleert’ is dan ook de slogan van ons containerpark.”