Gezondheid

Stad Genk voorziet 90.000 euro extra ondersteuning voor OverKop-Huis

De stad Genk investeert 90.000 euro in de werking van OverKop Genk, bovenop de al eerder toegekende subsidie van 100.000 euro van de Vlaamse regering. Het bijkomend budget gaat onder andere naar nieuwe partnerships met jeugdwelzijnswerk, de lokale sport- en jeugdverenigingen en het onderwijs.

De impact van de coronacrisis op het mentaal welzijn van jongeren is groot. Uit een recent onderzoek van Sciensano blijkt dat het aantal jongeren tussen 16 en 24 jaar met depressieve gevoelens is verdrievoudigd bij vrouwen en verviervoudigd bij mannen. Vorige maand liet Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) weten dat er extra budgetten worden vrijgemaakt en dat er 25 OverKop-huizen zullen bijkomen in Vlaanderen. Dit zijn toegankelijke ontmoetingsplekken voor jongeren tussen 14 en 25 jaar oud waar vrijetijdsbesteding, welbevinden en geestelijke gezondheidszorg centraal staan.

90.000 euro extra ondersteuning

Voor het OverKop-huis in Genk trekt Vlaanderen 100.000 euro uit. Bijkomend investeert de stad Genk nog eens 90.000 euro in het project. “De Genkse superdiversiteit, kansarmoede en schooluitval verhogen de druk op onze jeugd", legt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen (CD&V) uit. "Volgens de laatste omgevingsanalyse van 2018 kampt 25% van jongeren tussen 15 en 24 jaar met ernstige psychische moeilijkheden. COVID-19 en de bijhorende toenemende druk op de thuissituatie en het terugschroeven van sociaal contact heeft de situatie enkel verergerd. Als stad hechten we veel belang aan het mentaal welzijn van onze jongeren. We zien dat het OverKop-huis in Rondpunt 26 al jaren goede resultaten boekt. Een extra subsidie zorgt ervoor dat ze nog meer outreachend kunnen gaan werken en dat ze aansluiting kunnen zoeken bij jeugdwelzijnswerk, bij de lokale jeugd- en sportverenigingen en het onderwijsveld.”

Groot succes

Genk is sinds 2017 één van de vijf pionierssteden in Vlaanderen met een OverKop-huis en is voorlopig de enige vestiging in Limburg. Het initiatief begon als een pilootproject na Rode Neuzendag en groeide uit tot een groot succes. In Genk is het OverKop-huis een samenwerking tussen CAW Limburg, de jeugddienst van de stad Genk, Centrum geestelijke gezondheidszorg LITP en Kinderpsychiatrisch Centrum Genk. “In het Genkse OverKop-huis zijn inmiddels 10.000 bezoekers langsgekomen met een gemiddelde van 170 jongeren per week”, aldus schepen Vandeurzen. “Er zijn meer dan 400 activiteiten georganiseerd, zowel fysiek als online; en er vonden 1.000 hulpverleningsgesprekken plaats en 1.500 tooggesprekken. Voor veel Genkse jongeren is het OverKop-huis een warme plek waar ze zich thuis- en gehoord voelen. Iets waar we blijvend aandacht aan moeten besteden.”