Onderwijs

Studenten Limburgs Hoger Onderwijs schieten zorg- en welzijnssector te hulp

door Margo Ombelets

De Limburgse zorg- en welzijnssector staat onder grote druk door COVID-19. Studenten van diverse zorgopleidingen van de Universiteit Hasselt en de Hogescholen PXL en UCLL gaan daarom mee helpen in de strijd tegen het virus. "Onze studenten zullen de volgende weken en maanden waar mogelijk ondersteuning bieden. Via de speciaal hiervoor ontworpen website www.studenthelptzorg.be kunnen zorginstellingen die hulp wensen, zich aanmelden", zeggen de drie hoger onderwijsinstellingen in Limburg.

De coronapandemie heeft een enorme impact op onze zorginstellingen. Er zijn handen tekort in zowel de zorg bij COVID-patiënten als in de reguliere zorg. De studenten uit verschillende zorgopleidingen van het Limburgse Hoger Onderwijs kunnen hier een rol spelen. "Uiteraard kunnen onze studenten niet alle noden die er zijn invullen, maar waar nodig willen wij ondersteuning bieden en het werk van de vele zorgverleners in Limburg verlichten", zegt Piet Stinissen, decaan van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen aan UHasselt.

Breed inzetbaar

De studenten van Hogescholen PXL, UCLL en de Universiteit Hasselt zullen zich op vrijwillige basis kunnen aanmelden om aan de slag te gaan in de Limburgse zorgsector. Het gaat hierbij om de brede zorg- en welzijnssector, dus niet alleen ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar ook naar eerstelijnszones, huisartsen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en voorzieningen voor personen met een beperking, buitengewoon onderwijs,… "Onze studenten kunnen naast beperkte zorgtaken ook administratieve of logistieke taken overnemen zodat zorgverleners meer tijd vrij hebben voor de meest dringende hulp", zegt Katherine Nelissen, Opleidingsverantwoordelijke bachelor Verpleegkunde, UCLL.

Studenthelptzorg.be

Zorgorganisaties die gebruik willen maken van dit aanbod kunnen terecht op de website www.studenthelptzorg.be. De hoger onderwijsinstellingen proberen dan om zo snel mogelijk de aanvraag te matchen met studenten. Voor de studenten aan de slag gaan, krijgen ze nog eerst een opleiding over COVID-19 en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen het virus tijdens hun werk in de zorgsector.

"We hopen dat onze studenten tijdens deze coronacrisis wat broodnodige steun kunnen bieden aan de Limburgse zorgsector", zegt Roald Nelissen, departementshoofd PXL-Healthcare van Hogeschool PXL.