Gezondheid

Tongeren investeert 80.000 euro in mentaal welzijn van jongeren

De stad Tongeren zet extra in op het mentaal welzijn van jongeren. Er wordt 80.000 euro vrijgemaakt voor een samenwerking met de vzw Arktos, het Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

De coronacrisis heeft er bij veel mensen stevig ingehakt, niet in het minst op het vlak van mentaal welzijn. De Zelfmoordlijn zag haar oproepen met bijna 30% stijgen, de jongerenhulplijn Awel zag een toename van 20%. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) maakte daarom 3 miljoen euro vrij. Voor elke euro die een gemeente inzet voor het mentaal welzijn van haar kinderen en jongeren, legt Vlaanderen er één euro bovenop. De maximale ondersteuning vanuit Vlaanderen bedraagt 40.000 euro per project.

Subsidieaanvraag

In totaal hebben 103 gemeenten een subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid, goed voor 2,6 miljoen euro. De projecten zijn erg uiteenlopend: extra OverKophuizen, preventieve gezinsbegeleiding, buddyprojecten, toeleiding naar professionele hulpverlening via het jeugdwerk, mobiele skateparken waar een psycholoog aanwezig is, … Ook de stad Tongeren vroeg een subsidie aan. “In Tongeren is er een groep tieners tussen 12 en 18 jaar die tussen de mazen van het net vallen als het aankomt op georganiseerd jeugdwerk dat aan hun noden voldoet”, vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Een groot deel van deze tieners zijn maatschappelijk kwetsbaar. We willen deze jongeren niet lossen en zijn tevreden dat Vlaanderen budgetten vrij maakt om lokale initiatieven te ondersteunen.”

Vzw Arktos

De stad Tongeren gaat van start met een nieuw project dat op korte termijn het mentaal welzijn van kinderen en jongeren moet verhogen. “In Tongeren gaan we een overeenkomst aan met vzw Arktos, omdat de visie van deze vzw aanleunt bij de doelstellingen die we voor ogen hebben”, vertelt schepen van Sociale Zaken Jos Schouterden (CD&V). “Er wordt een medewerker aangesteld die zal inzetten op verbindende, outreachende acties naar tieners en jongeren, om dan samen met hun op zoek te gaan naar een ontmoetingsplek. Daarnaast zal deze medewerker de bestaande jeugdverlening en het lokale vrijetijdsaanbod meer bekend maken bij de jongeren en deze afstemmen op hun noden.”