Economie

Unizo Limburg: "Verplichte registratie niet-telewerkers is veel rompslomp voor nul resultaat"

door Margo Ombelets

Het Overlegcomité besloot dat werkgevers verplicht zijn om vanaf volgende week medewerkers die niet kunnen telewerken, verplicht te registreren in een zogenaamde registratietool. "Dankzij lobbywerk moeten bedrijven alvast geen lijsten met namen van werknemers doorgeven, zoals het Overlegcomité eerst voorop had gesteld. Al blijven we grote vraagtekens plaatsen bij het nut van de registratietool", stelt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg.

Werkgevers zullen eenmaal per maand, telkens de zesde kalenderdag, zowel hun totaal aantal personeelsleden moeten doorgeven als het aantal daarvan voor wie telewerk onmogelijk is. De RSZ werkte daar een app voor uit, die morgen online zal gaan. "Een momentopname dus, waardoor men bij controles sowieso een voldoende ruime tolerantiemarge zal moeten hanteren. Waarom dan al die extra inspanningen vragen van onze werkgevers, op straffe van potentieel zware strafrechtelijke of administratieve geldboetes?", vraagt Bart Lodewyckx zich af. "Meest absurde en ergerlijke van al is dat ook ondernemers zonder één enkel personeelslid dat kan telewerken de maandelijkse registratie via de RSZ-website moeten doorvoeren. Denk, bijvoorbeeld, aan een bakker, die enkel arbeiders in zijn atelier en een paar winkelbedienden in dienst heeft. Nog een geluk dat ze de verplicht gesloten bedrijven en sectoren na onze tussenkomst met rust gaan laten. Stel je voor. Deze regel straft alle werkgevers die de telewerkverplichting rigoureus toepassen, maar verhelpt niets bij diegenen die dat niet doen."

Tegen administratieve vereenvoudiging in
UNIZO wijst erop dat de overheid hier alle elementaire regels op vlak van administratieve vereenvoudiging, die ze nochtans in haar eigen regeerakkoord bepleit, flagrant met de voeten treedt. Zo is er de schending van het 'only once'-principe, want je moet invullen hoeveel werknemers het bedrijf heeft en dat weet de overheid. Ook negeert de overheid het 'think small'-principe, waarbij de toepasbaarheid in kleine bedrijven en niet die in grote ondernemingen als maatstaf voor nieuwe regelgeving wordt genomen. Ook aan de noodzaak om nieuwe lasten te compenseren door het afschaffen van andere wordt hier voorbij gegaan. "Het is duidelijk dat de overheid heeft verzuimd om een voorafgaande regelgevingsimpactanalyse (RIA) door te voeren. Als ze dat wel had gedaan, zou ze samen met ons beseffen dat de opgelegde procedure onwerkbaar is en volstrekt buiten verhouding staat tot het doel. En dat voor een overheid die heeft aangekondigd dat ze de administratieve lasten met 30% gaat laten dalen..."

"Meer tijd nodig voor ondernemers"
"We gaan er met UNIZO in elk geval van uit dat er rek zit op de wel erg krappe eerste deadline voor de registratie, namelijk 6 april. Onze ondernemers weten op dit ogenblik nog van niets, laat staan dat ze al zouden weten hoe ze de registratie moeten doorvoeren. Zeker aangezien de registratietool pas deze zaterdag online zal gaan. Ondernemers hebben dus in elk geval meer tijd nodig om zich voor te bereiden," aldus Lodewyckx.