Gezondheid

Vanaf vandaag kan je voor een sneltest in de apotheek terecht

Vanaf vandaag kunnen burgers en patiënten bij meer dan duizend apothekers in België een snelle antigeentest laten afnemen. Zo wordt de werklast van de testcentra, huisartsen en laboratoria verlicht. Heel wat reizigers willen zich namelijk laten testen voor ze op vakantie vertrekken. En ook voor de toegang tot een groot festival of evenement kan de burger op voorhand terecht bij dezelfde apothekers voor de afname van een sneltest.

Het betreft snelle antigeentesten met een diepe staalname in de neus (of eventueel een staalname in de keel in combinatie met een ondiepe staalname in de neus wanneer een diepe staalname in de neus niet mogelijk is). Het blijft de verantwoordelijkheid van de burger om na te gaan of het land van bestemming (en de transitlanden) snelle antigeentesten aanvaarden en hoelang het COVID-testcertificaat geldig is voor de verschillende lidstaten.

De apotheker die deze dienst aanbiedt, neemt de sneltest af in zijn apotheek. Hij registreert het resultaat, dat na een kwartier gekend is, via een eForm in de apotheeksoftware dat naar het gezondheidsinstituut Sciensano wordt verzonden. Het resultaat verschijnt enkele uren nadien reeds op het COVID-testcertificaat, dat je bijvoorbeeld kan raadplegen op de CovidSafeBE-app van de overheid.
De apothekers beslissen zelf of zij al dan niet, dus op vrijwillige basis, sneltesten zullen afnemen. De apothekers rekenen hiervoor op het begrip van de burgers, en kunnen ook doorverwijzen naar een collega, zodat iedere burger maximaal geholpen wordt. Zowel het aanbieden van de service als de prijs voor de burger zal duidelijk worden geafficheerd in de apotheek. Er is voor deze snelle antigeentest geen maximumprijs vastgesteld door de overheid, en deze test wordt niet terugbetaald. De prijs zal tussen de 25 en 30 euro per test bedragen.