Mobiliteit en Verkeer

Vanaf eind januari grote hinder door wegenwerken in Maaseik

Het Agentschap Wegen en Verkeer start eind januari met de vernieuwing van de Weertersteenweg in Maaseik, ter hoogte van het kruispunt met de Van Eycklaan, de Oude Baan en de Bosmolenlaan. De fiets- en voetpaden op en rondom het kruispunt worden grotendeels vernieuwd en er komen slimme verkeerslichten. De werken duren een tweetal maanden en zullen voor grote verkeershinder zorgen.

De wegenwerken zullen maandag 31 januari van start gaan. Vanuit de Van Eycklaan richting Weertersteenweg komen er twee aparte afslagstroken ter hoogte van de verkeerslichten: één naar links en één naar rechts. Deze ingreep zorgt voor een vlottere doorstroming van het verkeer. Ook de veiligheid van de fietsers verhoogt, omdat zij op die plek niet meer in conflict komen met voertuigen die rechts afslaan.

Ter hoogte van de verkeerslichten aan de Bosmolenlaan komt een extra oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Op die manier kunnen de zwakke weggebruikers daar veilig de Weertersteenweg kruisen. Op het kruispunt wordt een stukje berm van de steenweg onthard en wordt er groen ingezaaid, om foutparkeren te vermijden. Dit zorgt ervoor dat de hulpdiensten veilig tot aan het aanliggende gebouw kunnen geraken.

Slimme verkeerslichten

Ook worden er slimme verkeerslichten aan de Weerstersteenweg geplaatst. “Dit zal de doorstroming op de kruispunten nog veiliger en vlotter laten verlopen, ook voor de voetgangers en de fietsers”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “De regeling van de verkeerslichten kan, aan de hand van detectoren op het kruispunt, straks flexibel inspelen op de diverse weggebruikers die zich op dat moment aandienen op het kruispunt. Zo worden de groentijden geoptimaliseerd.”

Grote hinder

Tot eind maart zal er op het terrein gewerkt worden, met de nodige verkeershinder als gevolg. De werken aan de bekabelingen van de verkeerslichten worden in de bermen en hoeken van het kruispunt uitgevoerd. Het asfalteren en markeren gebeurt bij droog weer en zou ‘s nachts of tijdens een weekend kunnen gebeuren.

Ter hoogte van de verkeerslichten zal de doorgang voor fietsers en voetgangers belemmerd zijn. Indien nodig wordt een plaatselijk alternatief traject aangegeven, zodat men steeds veilig te voet rondom het kruispunt kan passeren. Voor fietsers wordt een omleiding via de zijstraten rondom het kruispunt voorzien.

Het gemotoriseerd verkeer zal grote hinder ondervinden, maar blijft in alle rijrichtingen mogelijk op het kruispunt.