Onderwijs

Veel belangstelling voor online lerarenopleiding aan Hogeschool PXL

Tablets kunnen leraren helpen om leerlingen beter te begeleiden en op te volgen. Vooral wanneer het gaat om individuele begeleiding. Tot deze conclusie kwamen onderzoekers van Hogeschool PXL. De hogeschool is gestart met een online opleiding die leraren concreet op weg helpt, en de belangstelling hiervoor is groot. In de afgelopen twee weken meldden zich maar liefst 250 cursisten.

De opleiding kadert in een onderzoekslijn die vijf jaar geleden werd ingezet door het expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie. Daar buigen onderzoekers zich over de mogelijkheden van tablets voor het realiseren van binnenklasdifferentiatie en inclusie. Met de invoering van het M-decreet anderhalf jaar geleden moeten scholen meer dan ooit kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften. In de beleidsnota van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits wordt deze opleiding vermeld als nascholingskanaal voor leraren.

Leermateriaal op maat van leerling
“De kracht van de tablets is enorm. Diverse apps maken het mogelijk dat de leraar geautomatiseerd inzicht krijgt in de leervoortgang van iedere leerling in de klas”, aldus Wouter Hustinx, onderzoekshoofd Onderwijsinnovatie van Hogeschool PXL. “Op basis van deze informatie kan de leraar kiezen voor een verlengde instructie voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden, of videogebaseerde uitbreidingsleerstof voor de snellere leerlingen. Ook wordt het leermateriaal gevarieerder van aard (video, games, tekst, foto’s, websites,..), zodat de leerling die leermiddelen kan kiezen die aansluiten bij de persoonlijke leervoorkeur. De ingebouwde voorleesfunctie die je terugvindt in de meeste tablets, is bijvoorbeeld ook erg interessant voor het afnemen van toetsen bij leerlingen met dyslexie.”

MOOC
Allemaal mogelijkheden die aan bod komen in de online opleiding. Die loopt over een periode van drie maanden. De deelnemer kiest zelf waar en wanneer hij deelneemt aan de leeractiviteiten. De opleiding biedt een mix van inspiratievoorbeelden, interviews, minicolleges en opdrachten die de deelnemers in de eigen onderwijscontext moeten uitvoeren. In onderwijskundige middens noemt men deze onderwijsvorm een Massive Open Online Course (MOOC).

Groeiende interesse
Voor de onderzoekers is de MOOC een uitstekend kanaal om impact te creëren in het onderwijsveld. Met een ‘ouderwetse’ workshop of studiedag kan je nooit zoveel deelnemers bereiken en heb je ook geen zicht op de mate van transfer naar de eigen onderwijspraktijk. Via een langdurige online opleiding kan je hiervoor veel meer garanties inbouwen. Deelnemers die de leeractiviteiten tijdig afronden en actief bijdragen in de online leeromgeving, ontvangen een ‘open badge’ die ze bijvoorbeeld kunnen toevoegen aan hun LinkedIn-profiel. Ook op internationaal vlak zien we een groeiende interesse voor het realiseren van differentiatie en inclusie met tablets.