Nieuws

Verbetersleutel: Het Sinterklaasdictee 2022 van PXL en TVL

Ben jij ook benieuwd of jij Het Sinterklaasdictee foutloos schreef? Check het hier:

Onze taal is een huis met vele kamers. Een beknopte rondleiding. Op de bel-etage vinden we het met zeventiende-eeuwse gobelins en andere draperieën verfraaide salon van de oude dichter die, aan zijn teakhouten secretaire gezeten, bedachtzaam zijn larmoyante elegieën over kwijnende liefdes toevertrouwt aan het papier of in geëxalteerde kwatrijnen zijn verknochtheid aan dit ondermaanse bezingt. Het menselijk tekort als eeuwige bron van inspiratie.

In de met tl-buizen verlichte werkkamer ernaast worden meedogenloos de bureaucratische rapportages gecreëerd die wij, lijdzame burgers, in industriële proporties over ons krijgen uitgestort: ‘Onze mobiliteitscoëfficiënt correleert significant met een myriade aan cumulatieve factoren,’ hetgeen zoveel betekent als: het komt erop aan ervan uit te gaan dat iedereen erop uit is eropuit te trekken. Complexiteit als houvast in een wereld op drift.

We passeren de slaapkamer, waar met omfloerste stem gefluisterde pikanterieën de in passie gedrenkte sfeer accentueren. De wetten van de betamelijkheid gebieden mij helaas de meest scabreuze voorbeelden uit deze scène achterwege te laten. In de aanpalende badkamer treffen we een contingent hyperactieve taalhygiënisten die onvermurwbaar trachten de zo-even bezoedelde taal te behoeden voor het morele faillissement dat zij telkenmale bevroeden. Sisyfusarbeid lijkt hiervoor de meest geëigende
benaming.

Een demontabele vlizotrap leidt tot een met veronachtzaamde parafernalia bezaaide zolder, waar onder duimendik stof een dictionaire vol archaïsch vocabulaire ligt te wachten op een nieuwe toekomst. De mooiste plek in dit eclectische bouwwerk is voor mij echter de rommelige kitchenette in het souterrain, waar taalkundig wordt gekokkereld door jong en oud. Daar telt geen anciënniteit; de exquise taalvondst van de éminence grise kan op exact evenveel appreciatie rekenen als de met exotische ingrediënten gekruide straattaal van de rebelse adolescent. 

In het huis van onze taal vindt eenieder onderdak, dus wees welkom.