Nieuws

Versoepelingen in maart waarschijnlijk niet aan de orde

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft tijdens een persconferentie de langetermijnmodellen voorgesteld waarop het Overlegcomité zich vrijdag zal baseren. Daaruit blijkt dat we tijdens de maand maart nog voorzichtig moeten zijn, willen we geen nieuwe golf in de hand werken. “Maar het punt waarop het risico op een derde coronapiek serieus vermindert, is niet meer veraf”, zegt premier De Croo.

Premier Alexander De Croo verwijst uitdrukkelijk naar het Overlegcomité van vrijdag. De druk groeit om versoepelingen toe te staan voor een aantal sectoren. “Maar voor het nemen van beslissingen is het belangrijk om rationeel naar de cijfers te kijken”, benadrukt hij.

Huidige situatie

De bedoeling van de persconferentie is om duidelijk te tonen wat de gevolgen van eventuele versoepelingen kunnen zijn op de cijfers. Daarnaast willen zij ook perspectief bieden over wanneer een versoepeling minder impact zal hebben op de curve. De situatie op dit moment is stabiel, maar precair. “Sinds de maand november hebben we een relatief stabiele periode gekend, waarbij de curve vlak is gebleven", zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. “Een gevolg van de maatregelen die voldoende tegendruk bieden”.

Wel wijst Van Gucht op het feit dat de druk op de ziekenhuizen groot blijft. “Zes procent van de mensen die een coronabesmetting oplopen, komt in het ziekenhuis terecht. Dat mogen we niet minimaliseren. Zodra de besmettingen stijgen, zullen we dat ook merken in de ziekenhuizen”, waarschuwt Van Gucht. Daarnaast zijn we ook nog ver verwijderd van een groepsimmuniteit. “Nog maar 24 procent van de zorgverleners heeft antistoffen in het lichaam. Daarnaast is de vaccinatiegraad ook nog maar net iets boven de 3 procent, wat nog onvoldoende is”, zegt hij.

Vier scenario’s

Een mogelijke afbouw van de coronamaatregelen hangt sterk af van de mate waarin de varianten zich verder verspreiden in ons land. Biostatisticus Niels Hens van de UHasselt heeft enkele scenario's uitgewerkt over hoe de epidemie zou kunnen evolueren in ons land wat betreft de ziekenhuisopnames. Voor deze modellen werd rekening gehouden met het verdere verloop van de vaccinaties en de verspreiding van de besmettelijkere Britse variant.

De modellen tonen aan wat er zou kunnen gebeuren bij eventuele versoepelingen van de maatregelen vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei. Daaruit blijkt dat hoe langer we wachten met versoepelen, hoe meer de vaccinaties een positieve impact gaan hebben op de ziekenhuisopnames. Versoepelen vanaf 1 maart is duidelijk niet aan de orde. Op het eerste zicht lijkt een geleidelijke afbouw van de maatregelen vanaf 1 mei het meest realistisch. Dan zou een eventuele opstoot bij versoepelingen ‘beheersbaar’ blijven.

Hens concludeert dat we nog twee à drie weken geduld moeten uitoefenen, tot we meer zicht hebben op de verspreiding van de varianten op het coronavirus. Wel ziet hij perspectief naar de zomervakantie toe.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.