Nieuws

Vlaams meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag start vandaag

Op 25 september, gelijktijdig met de start van het nieuwe academiejaar, opent het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers kunnen er vanaf vandaag terecht met meldingen over intimidatie, seksuele intimidatie en geweld binnen de Vlaamse sectoren of organisaties.

De afgelopen drie maanden werd er achter de schermen hard gewerkt aan de uitbouw van het meldpunt. "Zo werd er met interne meldpunten, en alle sectoren samengezeten om hun aanbod en verwachtingen zoveel mogelijk af te stemmen op die van de Vlaamse overheid. Daarnaast werd een 15-koppige team aangeworven en opgeleid, werden draaiboeken uitgeschreven, een website gebouwd en een telefoon- en chatlijn geïnstalleerd. Het was een pittige periode, maar we zijn klaar om de meldingen in alle vertrouwen te ontvangen", aldus Vlaams minister van Justitie, Zuhal Demir.

"Bij het Vlaams Mensenrechteninstituut kon je al terecht met meldingen over intimidatie, seksuele intimidatie en schendingen van mensenrechten. Dankzij de samenwerking tussen het Vlaams mensenrechteninstituut en Agentschap justitie en handhaving komt er nu één extern meldpunt waar iedereen terecht kan met klachten rond intimidatie, discriminatie, geweld of pesterijen. Het gaat niet over de zoveelste extra structuur, maar een samenwerking waarmee we de krachten bundelen", gaat Vlaams minister van Samenleven Somers verder.

Eén extern meldpunt
Bij het nieuwe meldpunt kunnen burgers niet enkel terecht met meer vormen van grensoverschrijdend gedrag, ook het aanbod aan de melders is door de samenwerking met het Agentschap Justitie en Handhaving uitgebreid.

"Zo willen we maximaal tegemoet komen aan de noden die leven op het terrein bij de organisaties én de slachtoffers", aldus minister Demir. "Ik vond het erg belangrijk om niet zomaar het zoveelste meldpunt op te richten, maar om echt te luisteren naar de noden van slachtoffers in de verschillende sectoren en aanvullend te werken op alles wat er al bestaat. Zo blijkt dat slachtoffers naast de concrete aanpak van hun dossier, een meer psychologische ondersteuning missen waarin ook wordt erkend dat wat ze hebben meegemaakt niet ok is. Ook een echte meer langdurige opvolging van hun dossier ontbreekt. Daarom kunnen melders vanaf vandaag ook bij het Vlaams meldpunt terecht voor erkenningsgesprekken, herstelgesprekken, kortdurende therapeutische trajecten, juridisch advies en ondersteuning, begeleiding en opvolging bij de procedures binnen de eigen sector".

Na een aanmelding gaan de dossierbehandelaars van het Vlaams meldpunt in gesprek met de melder om te kijken waar de melder nood aan heeft om zo op maat een traject op te starten.

De lijnen met de interne meldpunten van de verschillende sectoren worden daarbij ook kort gehouden om ook echt samen te werken. Zo kan het Vlaams meldpunt naar aanleiding van een melding ook advies geven over de aanpak van het dossier bij het interne meldpunt, bijvoorbeeld adviseren om tuchtmaatregelen te nemen. Daarnaast zal het Vlaams meldpunt over alle meldingen heen ook adviezen verlenen aan specifieke organisaties en sectoren om hun beleid in het geheel aan te passen.

Website, telefoonlijn en chat
Concreet zal de burger terecht kunnen op volgende website: www.grensoverschrijdendgedrag.vlaanderen en volgend telefoonnummer 0800 13184. Op de website is ook een chatfunctie voorzien.