Nieuws

Minister Demir maakt 27 miljoen euro vrij voor asbestverwijdering jeugdlokalen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) maakt 27,6 miljoen euro vrij voor asbestverwijdering bij jeugdlokalen en asbestophaling aan huis. Het is volgens minister Demir niet meer van deze tijd om verouderde daken te laten liggen op plaatsen waar kinderen spelen en elkaar ontmoeten.

Jeugdlokalen zijn vaak verouderd, waardoor asbestdaken nog decennia zijn blijven liggen. “Via lokale projecten wil Vlaanderen zich specifiek richten naar het asbestveilig maken van jeugdinfrastructuur waar lokale jeugdverenigingen gehuisvest zijn”, vertelt minister Demir. “De lokale eigenaars van de gebouwen kunnen de meerkost voor het verwijderen van het asbest en de afvalverwerkingskosten door Vlaanderen laten financieren.”

Asbestophaling aan huis

Een deel van de middelen wordt daarnaast voorzien voor asbastophaling aan huis. Het aantal gemeenten waar dat mogelijk is, steeg onder Demir al van 50 procent naar 80 procent. Het opzet is om dat aantal nu naar 100 procent op te trekken.

Regie bij lokale besturen

De lokale besturen nemen voor zowel de jeugdlokalen als de ophaling aan huis de regie in handen. Zij kunnen in 2021 en 2022 bij de afvalstoffenmaatschappij OVAM melden. “Het blijft de bedoeling om Vlaanderen tegen 2040 ‘asbestveilig’ te maken. Dat betekent dat asbest in risicovolle toepassingen of in slechte staat wordt verwijderd. Dat is een grote uitdaging, daarom willen we een versnelling hoger schakelen. Zeker daar waar kinderen en jongeren hun vrije tijd regelmatig doorbrengen”, besluit Demir.