Nieuws

Werelddag van verzet tegen armoede, acties in heel Limburg

embed
door Dario D'Arpino

Meer dan 15.000 Limburgers moeten rondkomen met een inkomen onder de wettelijke armoedegrens, en dat aantal neemt jaar na jaar toe. Op de werelddag van verzet tegen armoede vragen de Limburgse armoedeverenigingen aandacht voor deze mensen. Over heel Limburg vonden daarom vandaag verschillende acties plaats.