Economie

Werkgeversorganisaties reageren tevreden op energiesteun van regering

In de Septemberverklaring zitten heel wat financiële steunmaatregelen. Zo ook voor ondernemers. Ondernemingen in Limburg die door de energiecrisis met verlies werken, kunnen tot 500.000 euro steun ontvangen per kwartaal. Voor de meeste energie-intensieve bedrijven kan de steun oplopen tot 7,5 miljoen euro per kwartaal. De Limburgse werkgeversorganisaties reageren tevreden.

"We zijn opgelucht dat de Vlaamse regering gehoor geeft aan onze oproep om gezonde bedrijven in nood door deze crisis te loodsen", zegt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. "Cruciaal is dan ook dat de steunmaatregelen ook van toepassing zijn op de zelfstandigen en kmo’s. De Vlaamse regering neemt, met een beetje vertraging, de correcte beslissing om ondernemers in nood te helpen en gooit hen een reddingsboei toe."

De verhoging van de Vlaamse jobbonus is eveneens een goede maatregel, vindt Voka Limburg. "Het is goed dat de Vlaamse regering eindelijk met directe steun voor ondernemingen komt. Het is geen wondermiddel, maar verhoogt de kans dat onze industriële bedrijven kunnen blijven produceren", zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Pessimistische toekomstverwachtingen
De maatregelen zijn hoogstnoodzakelijk. Uit een recente studie van UNIZO blijkt dat slechts 7 procent van de ondernemers erin slaagt om de stijgende kosten volledig door te rekenen en dat liefst een kwart van de kmo’s nu al aangeeft dat het jaar met verlies zal afgesloten worden. De rendabiliteit én het voortbestaan van vele bedrijven staat onder druk. Ook de kmo-barometer van UNIZO, die het ondernemersvertrouwen meet, krijgt een mokerslag en tuimelt de dieperik in richting corona-niveau. Nog nooit, sinds de start van de metingen in 1987, noteerden we zulke pessimistische toekomstverwachtingen wanneer het gaat over rendabiliteit, personeelsbestand en werkvolume.

Voorwaarden voor energiesteun
De Vlaamse regering trekt initieel 250 miljoen euro uit voor de energiesteun aan bedrijven, en dat voor de volgende twee kwartalen van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Het steunpakket is er enkel voor ondernemingen die met een operationeel verlies werken (negatieve EBITDA). Minstens de helft van het verlies moet te wijten zijn aan de gestegen energiekosten.

Wie in grote mate beroep doet op het systeem van tijdelijke werkloosheid, komt niet in aanmerking voor het steunpakket. Er geldt een grens van 35% van het personeel dat tijdelijk werkloos mag zijn in de steunperiode.

"We zijn tevreden dat de Vlaamse regering voor doelgerichte steun heeft gekozen, maar de extra voorwaarden en aangescherpte drempels maken het Vlaamse steunpakket strenger dan wat in andere Europese lidstaten van kracht is", verduidelijkt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. "We hadden liever gezien dat er een gelijk speelveld was met onze buurlanden. Daarom is het belangrijk de situatie in de komende kwartalen goed te monitoren en erover te waken dat het Vlaamse steunkader ook voor industriële bedrijven voldoende adequaat is."

Jobbonus en kinderopvang
De stijging van de jobbonus, een premie voor mensen met een laag loon, en het extra personeelsbudget dat wordt voorzien voor de kinderopvang zijn volgens UNIZO nuttige beslissingen. "We moeten zoveel mogelijk mensen activeren op de arbeidsmarkt. Het verhogen van de jobbonus verhoogt de koopkracht én zet meer mensen aan om aan het werk te gaan. Ook de investering in kinderopvang is broodnodig. Betaalbare en kwaliteitsvolle opvang is een voorwaarde om mensen met kinderen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. We zijn wel geschrokken en bezorgd dat men de factuur voor ouders wil verminderen door een stuk van de doelgroepkorting weg te nemen bij de werkgevers. We vragen snel overleg met de betrokken minister en de sociale partners om hierover meer duidelijkheid te krijgen," zegt Bart Lodewyckx.

En nu Ontwrichte zone
Tijdelijke en gerichte maatregelen zijn belangrijk, maar nog belangrijker is om de problemen ook structureel aan te pakken, vindt Voka Limburg. "Met een inflatie die vandaag boven de 11% schiet, dreigen de loonkosten van onze Limburgse bedrijven via de automatische loonindexeringen volledig te ontsporen. Om bedrijven ook daar de nodige ademruimte te geven vraagt Voka – KvK Limburg de federale regering snel werk te maken van de verlening van de steunmaatregel Ontwrichte Zone die eind oktober afloopt."

Bedrijven die investeren binnen deze steunzone, kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing krijgen. En dat voor een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd. Dit komt neer op een loonkostenverlaging van zo’n 5 procent gedurende twee jaar.

"Met de stijging van de energie- en grondstofprijzen en de automatische loonindexering moeten Limburgse ondernemingen hun groeiplannen bijstellen. Omdat het risico op een recessie zeer reëel is, is het noodzakelijk om deze maatregel met 24 maanden te verlengen. Op deze manier krijgen ondernemers in onze provincie de ademruimte die ze broodnodig hebben en vermindert de kans op structurele schade aan onze Limburgse economie", besluit Johann Leten.