Onderwijs

“Wie niet in de juiste studierichting zit, kan best veranderen voor 15 maart”

Een nieuw PXL-heroriënteringstraject moet ervoor zorgen dat er minder drop-outs zijn. Heel wat studenten beginnen vol goede moed aan hun opleiding, maar merken na een tijdje dat het toch niet is wat ze gedacht hadden. Die studenten kunnen best zo snel mogelijk van richting veranderen om geen leerkrediet te verliezen.

Binnen Hogeschool PXL schreven 178 nieuwe studenten zich in na de heroriënteringsdatum van 1 december, en veranderden 155 studenten van studierichting binnen de hogeschool. Een derde van de uitschrijvers aan Hogeschool PXL schreef zich opnieuw in voor een andere opleiding. “Studenten die voelen dat ze niet op hun plaats zitten kunnen best tijdig heroriënteren,” vindt Heidi Croes, directeur Onderwijs en Studentenbeleid van Hogeschool PXL, “Wie na 15 maart uitschrijft verliest namelijk studiepunten voor het leerkrediet.” Studenten die zonder leerkrediet vallen, lopen het risico geweigerd te worden voor een opleiding in het hoger onderwijs.

De overgang van het secundair naar hoger onderwijs is voor velen een grote stap, en die loopt niet voor iedereen even succesvol. “Binnen Hogeschool PXL voeren we een actief beleid om te vermijden dat studenten het hoger onderwijs zonder diploma verlaten. Nieuwe studenten doorlopen een oriënteringstraject, waarbij we onder andere kijken naar de vooropleiding. Ook leggen ze een taaltoets en een leerstijl- en motivatietest af,” zegt Heidi Croes.

Slecht rapport? Op gesprek
In een volgend stadium van het oriënteringstraject kijkt de hogeschool naar de studieresultaten die nieuwe studenten na hun eerste examenperiode behalen. Wie een slecht rapport heeft wordt uitgenodigd voor een begeleidingsgesprek. “Studenten beseffen dat tegenvallende resultaten kunnen samenhangen met een foute studiekeuze, en dat is positief. Via onze studentenbegeleiding helpen we hen heroriënteren, zodat ze in de juiste studierichting terechtkomen. Dat kan een andere professionele bachelor zijn of een graduaatopleiding, waarna ze later alsnog kunnen doorstromen naar een bachelor,” aldus Heidi Croes.

Leerkrediet
Sommige studenten schrijven niet uit en wachten tot september om van studierichting te veranderen. Dit kan nefast zijn voor het leerkrediet maar ook voor hun zelfvertrouwen. Heidi Croes: “We gaan dit tegen door hen na de eerste examens de kans te geven om te veranderen van opleiding. Zo kunnen studenten studiepunten meenemen voor opleidingsonderdelen waarin ze wel geslaagd zijn en voorts in een tweede semester al studiepunten verwerven voor de vakken van een opleiding die hen meer ligt. Voor generatiestudenten is het zelfs zo dat, indien ze heroriënteren voor 15 maart, ze nog de helft van hun leerkrediet terugkrijgen. Niet onbelangrijk, want studenten zonder leerkrediet kunnen bij een inschrijving geweigerd worden.”

Ook studenten die van een andere hogeschool of universiteit komen kunnen nog steeds inschrijven op dit moment van het academiejaar. "We bekijken dan individueel welke mogelijkheden de student nog heeft.”

Studiekeuze
Een verkeerde studiekeuze is één van de belangrijkste oorzaken van uitval in het eerste jaar hoger onderwijs. “Als hogeschool merken we dat studenten die een goede en doordachte studiekeuze maken ook beter presteren. Binnen Hogeschool PXL besteden we daarom veel aandacht aan studenten die een verkeerde studiekeuze maakten. Twijfelaars en moeilijke beslissers kunnen individueel begeleid worden bij het maken van deze keuze,” besluit Heidi Croes.