Justitie

Wrakingsverzoek Aquino's afgewezen

Het hof van beroep in Antwerpen heeft het wrakingsverzoek in de zaak-Aquino onontvankelijk en ongegrond verklaard. De drie rechters in Hasselt mogen dus op de zaak blijven. Tegen de beslissing van het hof is wel nog cassatieberoep mogelijk. De advocate van Silvia Liskova, de weduwe van Silvio Aquino, had het wrakingsverzoek vorige maand neergelegd, omdat ze vreesde dat de rechters niet meer onpartijdig konden oordelen.