Gezondheid

Zorgverleners in eerste lijn krijgen in februari een vaccin

door Margo Ombelets

Het zorgend personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen krijgt in februari al een vaccin tegen het coronavirus. Door de goedkeuring van het Moderna-vaccin door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is er zicht op bijkomende vaccins, die deze maand al geleverd zullen kunnen worden. Dankzij de versnelling van de vaccinatie in de woonzorgcentra, kan nu versneld gestart worden met de planning van de volgende doelgroepen. 

Na de woonzorgcentra staan de andere collectieve zorginstellingen op de planning. Om het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en zorgverstrekkers in de eerste lijn de kans te geven zo snel mogelijk gevaccineerd te worden, zal dit gelijktijdig opgestart worden met de vaccinatie van collectieve zorginstellingen met kwetsbare personen, zoals een aantal VAPH-voorzieningen (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) met oudere gebruikers.

Zorgpersoneel in februari aan de beurt
De vaccinatie van deze doelgroepen zal starten in de loop van de maand februari. Opnieuw zal het aantal beschikbare vaccins en de levertermijnen bepalen hoe snel deze doelgroepen volledig gevaccineerd kunnen worden. De komende dagen zal de Vlaamse overheid een verdeelsleutel bepalen om de leveringen van vaccins te verdelen over deze drie grote sectoren. De Vlaamse overheid zal op korte termijn in overleg gaan over de verdeling binnen de betrokken sectoren.

Voorzieningen voor personen met handicap op prioriteitenlijst
"Ook de VAPH- en andere zorgvoorzieningen hebben te kampen gehad met uitbraken. Er verblijven vaak zeer kwetsbare personen in deze voorzieningen, om die reden staan zij ook terecht hoog op de prioriteitenlijst," zegt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid.

Blauwdruk voor vaccinatiecentra
Vlaanderen heeft zijn eerste versie van blauwdruk klaar voor de oprichting van vaccinatiecentra. Dit zal vandaag bezorgd worden voor lezing en feedback aan vertegenwoordigers van de lokale partners. Volgende week zal dit verder voorgesteld worden aan de zorgraden en de lokale besturen op webinars. De zorgraad van een eerstelijnszone en de lokale besturen worden uitgenodigd om in goede samenspraak en samenwerking te komen tot een keuze waar ze die vaccinatiecentra gaan inplanten. Vlaanderen streeft ernaar om naar 120 vaccinatiecentra te gaan, 2 per eerstelijnszone.