Nieuws

Zuhal Demir (N-VA): "Meeste wachtbekkens zijn geledigd, maar waakzaamheid noodzakelijk"

door Margo Ombelets

Na de wateroverlast van de voorbije week blijft het ook de komende dagen belangrijk om waakzaam te blijven in Vlaanderen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir na overleg met de Vlaams Milieumaatschappij (VMM). Door inspanningen van onder meer VMM om wachtbekkens opnieuw leeg te maken, is er voldoende capaciteit in de wachtbekkens om de voorspelde en niet al te grote neerslaghoeveelheden op te vangen. "Maar, aangezien er onweders voorspeld worden kan het niet uitgesloten worden dat er lokaal grote neerslaghoeveelheden op erg korte tijd vallen met overlast tot gevolg. Daarom is waakzaamheid nog steeds geboden. In het ganse land, maar zeker in de oostelijke bekkens aangezien de bodem daar reeds zeer verzadigd is door de neerslag van de voorbije weken", zegt Demir.

Afgelopen maandag zei Demir het al tijdens het actuadebat in het Vlaams Parlement: "Het gevaar is nog niet geweken. Onze wachtbekkens zitten nog vol. Het gaat om gigantische hoeveelheden water, dat nog gecontroleerd afgevoerd moet worden. Maar dat zorgt voor véél druk op de dijken. Daarom monitoren wij de situatie continu op het terrein en volgen wij dit nauwgezet op". Demir kreeg vandaag een update van de inspanningen van de VMM en andere actoren op het terrein.

Wachtbekkens geledigd
Alle opwaartse wachtbekkens langs de onbevaarbare waterlopen zijn intussen door de VMM geledigd, op twee na. De grootste wachtbekkens te Schulen en Webbekom zijn intussen voor 10 à 20% geledigd. De capaciteit van deze wachtbekkens is immens groot met respectievelijk 15 en 3 miljard liter water. "De lediging van de wachtbekkens gebeurt door het water te laten afvloeien via de waterlopen. Dit verloopt bewust traag om te voorkomen dat de lediging een impact heeft op de kritische zones op de Demer afwaarts Diest", aldus Demir. Het wachtbekken op de Velpe te Hoeleden en de Herk te Stevoort zijn vandaag nog voor minder dan 20% gevuld en zullen grotendeels leeg zijn voor het weekend. In het wachtbekken van Halen langs de Velpe is sinds vandaag de volledige bergingscapaciteit beschikbaar.

Aanhoudend risico van overstroming of waterschade
Voor de komende dagen voorspelt het KMI neerslag in het hele land, die op sommige plaatsen intens kan zijn of gepaard kan gaan met onweer. Omdat het stormachtige buien zijn, is een precieze locatie moeilijk te bepalen. Het aangekondigde slechte weer is niet te vergelijken met de uitzonderlijke regenval die zich vorige week in België heeft voorgedaan. Gezien het huidige peil van bepaalde waterlopen, de schade die is toegebracht aan infrastructuurvoorzieningen en woningen, en de talrijke brokstukken die rivierbeddingen of bepaalde afwateringssystemen blokkeren, dient de komende uren en dagen bijzondere aandacht te worden besteed aan het aanhoudende risico van overstroming of waterschade. De meest recente verwachtingen voor de waterpeilen zijn steeds terug te vinden op www.waterinfo.be.

Demer meest risicovol
Het meest risicovolle gebied bevindt langs de bevaarbare Demer afwaarts Diest. Op het traject tussen Diest en Aarschot neemt de Vlaamse Waterweg in nauwe samenwerking met de VMM en de betrokken gemeentes verschillende noodmaatregelen om de druk op de Demerdijken te verlagen en indien nodig de broekgebieden langs de Demer aan te spreken voor bijkomende berging van overstromingswater.

"Voldoende capaciteit in wachtbekkens"
Met de lediging van de meeste bufferbekkens is een belangrijke voorzorgsmaatregel genomen. "Er is voldoende capaciteit in de wachtbekkens om de voorspelde en niet al te grote neerslaghoeveelheden op te vangen. Aangezien er onweders voorspeld worden kan het echter niet uitgesloten worden dat er lokaal grote neerslaghoeveelheden op korte tijd vallen en is waakzaamheid geboden. In gans Vlaanderen, maar zeker in de oostelijke bekkens aangezien de bodem daar reeds zeer verzadigd is door de neerslag van de voorbije weken. We volgens de situatie verder nauwgezet op", meldt Demir.