Groenbedekker & gronderosie

embed
Landbouwakkers worden in de winter vaak geassocieerd met schrale gronden. Niet is echter minder waar. Ondanks het seizoen liggen er vele akkers momenteel heel groen bij. Door het planten van een groenbedekker voorkomt de landbouwer erosie op zijn akker.