Mobiliteit en Verkeer

1 op 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks na druggebruik

De coronapandemie heeft een negatief effect gehad op het druggebruik achter het stuur. Vooral bij jonge bestuurders is er een stijgende trend waarneembaar in het gebruik van drugs. Ook combineren de jonge bestuurders die onder invloed van drugs rijden dit met alcohol, wat het ongevalsrisico exponentieel vergroot. Het gebruik van lachgas zit ook in stijgende lijn. Dat blijkt uit de 10de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête. Vias roept op om de wetgeving rond lachgas te harmoniseren.

Op twee jaar tijd is het percentage jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar dat toegeeft maandelijks te rijden na druggebruik gestegen van 11% naar 19%. Het feit dat het uitgaansleven zeer beperkt was de afgelopen jaren, heeft sommige jongeren ertoe verleid om meer drugs thuis te gaan gebruiken, waaronder vooral cannabis. Bij jonge mannen is het probleem groter dan bij vrouwen. In Vlaanderen gaat het om 21% van de jonge mannelijke bestuurders die druggebruik achter het stuur maandelijks toegeeft, bij de vrouwen is dat 7%.

Meer dan 1 op de 3 bestuurders (35%) die drugs gebruikt, combineert dat met alcohol achter het stuur. Vorig jaar lag dat percentage nog op 25%. Bij de bestuurders tussen 18 en 34 jaar maken zelfs 2 op de 3 bestuurders (64%) die drugs gebruiken achter het stuur de combinatie met alcohol. Zelfs de combinatie van een lage dosis alcohol met een lage dosis cannabis kan ernstige gevolgen hebben op je rijvaardigheid omdat beide stoffen elkaar versterken.

Ook het gebruik van lachgas zit in de lift. Ook hier is het vooral in de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar (19%) dat het vaakst gereden wordt na lachgasgebruik. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 5 jonge mannelijke bestuurders (20%) die maandelijks lachgas gebruiken achter het stuur. Ook lachgas wordt vaak gecombineerd met alcohol. 61% van de jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar combineert lachgasgebruik met alcohol.

Het probleem met lachgas is dat het met geen enkele test kan gedetecteerd worden, in tegenstelling tot illegale drugs. Toch kan lachgas ernstige gevolgen hebben op de gezondheid voor degene die het inhaleren. Dadelijk na inhalatie zal men een kort euforisch gevoel verkrijgen dat kan vergezeld worden door effecten zoals duizeligheid, evenwichtsverlies en vertroebeld zicht. Dit heeft natuurlijk een impact op de rijvaardigheid. Bij regelmatig gebruik kunnen stemmingswisselingen, depressie, bloedarmoede en schade aan het zenuwstelsel (omwille van een tekort aan vitamine B12) zich voordoen.”, volgens Sarah Wille van het NICC.

Gezien de gevaren die lachgas met zich mee kan brengen, stelt Vias voor om de regels voor lachgas te verstrengen. Het bezit en gebruik van lachgas is in verschillende gemeenten al verboden, maar nog toegestaan in anderen. Het is logisch om al deze regels te harmoniseren en het bezit en gebruik overal te verbieden, behalve voor professionele doeleinden.