Politiek

619 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

619 onthaalouders krijgen van de Vlaamse regering het statuut van werknemer. Dat wil zeggen dat ze elke maand een vast inkomen krijgen en niet langer afhankelijk zijn van het aantal kinderen dat ze opvangen. Dat moet de kwaliteit van de kinderopvang ten goede komen. Bovendien krijgen ze ook meer sociale rechten. 

De Vlaamse regering keurde vandaag een besluit goed waardoor het werknemersstatuut van 619 onthaalouders-werknemers nu wettelijk verankerd wordt. Dat statuut werd in 2015 ingevoerd, na jaren van acties en strijd om de loon- en arbeidsvoorwaarden van onthaalouders te verbeteren. Door dit werknemersstatuut verwerven ze nu rechtszekerheid, inkomens- en sociale zekerheid. De onthaalouders krijgen toegang tot een heel aantal sociale rechten waar zij tot dan toe geen aanspraak op maakten: gewaarborgd loon bij ziekte, betaalde vakantie, tijdskrediet, recht op werkloosheidsuitkeringen…

619 onthaalouders
In 2015 werd er gestart met een kleine testgroep in een proefproject. Doorheen de jaren werd dit werknemersstatuut verbeterd en verlengd. Ook het aantal onthaalouders dat in dit statuut kon instappen werd uitgebreid, naar de 619 onthaalouders die vandaag in dit statuut zitten. Dit werknemersstatuut wordt nu ook wettelijk verankerd. Het proefproject krijgt daardoor een definitief karakter. 

"Goede zorg kan niet zonder goede omkadering"
De vakbond ACV Puls is verheugd dat er nu rechtszekerheid is voor de onthaalouders-werknemers. "Het geeft ook maatschappelijk erkenning aan de onthaalouders die deze job elke dag met hart en ziel uitoefenen," klinkt het bij de vakbond. "Maar het werk is nog niet af. ACV Puls blijft ijveren om dit werknemersstatuut uit te breiden naar alle onthaalouders die dat wensen. Van de 3.200 onthaalouders werkt de meerderheid nog steeds onder het ‘sui generis’-statuut, een nepstatuut waarin er van sociale rechten maar weinig sprake is. Het past niet dat werknemers in deze hoogkwalitatieve vorm van kinderopvang onder een nepstatuut moeten werken. Goede zorg kan niet zonder goede omkadering."