Mobiliteit en Verkeer

8 op de 10 bestuurders rijdt te snel in een zone 30

Acht op de tien bestuurders rijdt nog steeds te snel in een zone 30. Op wegen met een snelheidslimiet van 50 km/u respecteert 68% van de bestuurders in Wallonië de maximumsnelheid niet, ten opzichte van 42% in Vlaanderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe gedragsmeting snelheid die Vias institute met de steun van de gewesten op 215 locaties in ons land heeft uitgevoerd.

De gedragsmeting bestaat uit een observatie van verkeersgedrag in het reële verkeer. Voor deze studie is eind 2021 de snelheid van 3,8 miljoen personenwagens gemeten. De snelheid werd gemeten in omstandigheden waar de bestuurders zelf hun snelheidskeuze konden bepalen en waar er dus zo min mogelijk beïnvloeding was door externe factoren zoals snelheidsremmers, flitspalen of files.

De 5 opvallendste resultaten uit de studie

  1. Het percentage bestuurders dat de maximumsnelheid in een zone 30 niet respecteert daalt, maar blijft met 78% nog altijd heel hoog.
  2. Op de wegen met een maximumsnelheid van 90 km/u rijdt 1 bestuurder op 100 minstens 47 km/u te snel. Dat zou betekenen dat wanneer ze betrapt worden, dat ze automatisch voor de rechtbank moeten verschijnen.
  3. Op 10 jaar tijd is het percentage bestuurders dat te hard rijdt op wegen met een maximumsnelheid van 90 km/u bijna verdubbeld (van 26 naar 54%).
  4. In Wallonië rijdt 7 op de 10 bestuurders te snel op wegen met als limiet 50 km/u. In Vlaanderen is dat 42%.
  5. Tijdens de observaties werd bij een bestuurder een snelheid van 169 km/u vastgesteld op een weg waar de maximumsnelheid 50 km/u was. Op de autosnelweg werd iemand geobserveerd die 247 km/u reed.

8 op de 10 bestuurders rijdt te hard in een zone 30
Op wegen die beperkt zijn tot 30 km/u, stellen we het hoogste percentage bestuurders dat te snel rijdt vast (78%). 15% van de bestuurders rijdt zelfs harder dan 47 km/u.

Op wegen die beperkt zijn tot 70, 90 en 120 km/u is er geen significant verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Op wegen met een beperking tot 50 km/u rijden daarentegen veel meer bestuurders te snel in Wallonië dan in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Een kleine minderheid van de bestuurders overschrijdt de maximumsnelheid aanzienlijk. Op wegen met een maximumsnelheid van 90 km/u wordt het meest veel te hard gereden. 1 op de 100 bestuurders op deze wegen rijdt meer dan 137 km/u, wat betekent dat zij bij een controle daarna voor de rechter zouden moeten verschijnen.

Meer snelheidsovertredingen op de wegen waar maximumsnelheid 50 km/u en 90 km/u is
Ten opzichte van de vorige edities zien we een daling bij het percentage bestuurders dat te snel rijdt op wegen met een snelheidsbeperking van 30 km/u. Voor het eerst daalt dat ruim onder de grens van 90% (78%).

Voor wegen met een maximumsnelheid van 50 km/u is de dalende trend van voorgaande jaren gestopt. Het percentage bestuurders dat te snel rijdt, is gestegen van 36% in 2015 naar 51% in deze editie. In Wallonië klimt het zelfs tot 68%. Deze stijging kan worden verklaard door het feit dat de samenstelling van het geheel van wegen die beperkt zijn tot 50 km/u is gewijzigd ten opzichte van de vorige meting. Een deel van de wegen die voorheen beperkt waren tot 50 km/u hebben hun limiet verlaagd tot 30 km/u.

De situatie is nog zorgwekkender op wegen met een snelheidsbeperking van 90 km/u, waar het percentage bestuurders dat te snel rijdt het hoogste is sinds het begin van de metingen: 54% tegenover 26% in 2012. Deze stijging kan onder andere worden verklaard door het feit dat de standaard maximumsnelheid buiten de bebouwde kom in Vlaanderen in 2017 is verlaagd van 90 naar 70 km/u. De samenstelling van het geheel van wegen met een snelheidsbeperking van 90 km/u is sterk gewijzigd ten opzichte van de vorige meting. Er zijn minder wegen waar deze snelheidslimiet nu geldt. De wegen waar de maximumsnelheid nu nog 90 km/u zijn vaak brede wegen (2x2 rijstroken), die de indruk geven dat te snel rijden kan zonder gevaar.