Justitie

97 procent van alle GAS-boetes in Lummen gaat naar sluikstorters

door Margo Ombelets

In 2020 werd er weer heel wat gesluikstort in Lummen. Ondanks de inspanningen van het gemeentebestuur om te sensibiliseren en repressief op te treden, is er geen dalende trend in de cijfers. Maar liefst 97% van alle GAS-boetes die werden uitgeschreven in de gemeente, ging naar sluikstorters.

In 2020 werden er in totaal 265 GAS-boetes uitgeschreven waarvan 256 voor sluikstorten. Piekmaanden waren vooral de maanden mei, juli en september met respectievelijk 36, 26 en 29 boetes.

Cijfers in stijgende lijn
Een analyse van de cijfers over de afgelopen jaren toont aan dat het aantal overtredingen voor sluikstorten sinds 2018 in stijgende lijn gaat. In 2018, bij de ingebruikname van de mobiele camera’s, werden 199 sluikstorters betrapt. In 2020 steeg dat aantal naar 265 sluikstorters.

"De strijd tegen sluikstorten is een absolute prioriteit voor het gemeentebestuur en we blijven ons inzetten om het probleem bij de wortel aan te pakken. Met het gericht inzetten mobiele camera’s, wordt de pakkans voor sluikstorters bovendien gevoelig vergroot," zegt burgemeester Luc Wouters. Om ook overtreders ‘s nachts aan te pakken, wordt sinds december 2020 een infraroodcamera ingezet. "Sluikstorters kunnen op die manier ook ‘s nachts tegen de lamp lopen." aldus burgemeester Wouters.

Ook positieve evolutie
Toch is er ook een positieve evolutie op te merken in de cijfers. Volgens de burgemeester is het aantal Lummenaren t.o.v. alle overtreders die beboet worden, gevoelig gedaald in de afgelopen jaren: "In 2018 maakten de Lummenaren nog 36 procent van het totaal aantal overtreders uit. Vandaag is dat nog slechts 20 procent. Sensibiliseren speelt dus ook een grote rol in het tegengaan van overlast." zo besluit de burgemeester.