Mobiliteit en Verkeer

Aantal verkeersdoden stijgt in Limburg

In 2018 vielen er 43 verkeersdoden in Limburg, maar liefst 17 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal letselongevallen steeg met 8,5%. Vooral voor motorrijders was het een dodelijk jaar in onze provincie.

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute telde ons land vorig jaar 440 verkeersdoden, wat een daling van -7% is ten opzichte van 2017. Nooit eerder vielen er minder dodelijke verkeersslachtoffers op de Belgische wegen. Toch zal het vooropgestelde doel van maximum 420 verkeersdoden niet gehaald worden tegen 2020. Een nieuwe Staten-Generaal zal daarom volgend jaar nieuwe maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te verhogen.

Forse stijging in Limburg

De provincie Limburg gaat tegen deze nationale trend in. In 2018 zijn op de Limburgse wegen 17 doden meer gevallen dan in 2017 (van 26 naar 43). Ook het aantal letselongevallen steeg in Limburg fors met 8,5%. Vooral voor de tweewielers was het een zwart verkeersjaar in onze provincie. Bij de fietsers vielen er 3 doden meer dan in 2017, bij de motorrijders vielen in totaal zelfs 10 verkeersdoden in 2018 ten opzichte van geen enkele in 2017. Het uitzonderlijk warme weer heeft daar mogelijk een rol in gespeeld.

Aantal doden ter plaatse

Het aantal verkeersdoden in Limburg ligt uiteindelijk hoger dan 43. Vias heeft voor deze barometer enkel de slachtoffers geteld, die op de plaats van het ongeval overlijden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog slachtoffers die achteraf in het ziekenhuis sterven. Naar schatting zouden er nog ongeveer 14 verkeersslachtoffers bijkomen in Limburg.