Politiek

Archeologienota's vertragen bouwprojecten

Sinds juni 2016 vereisen bouwprojecten en grote verkavelingen in historische binnensteden een archeologienota door een erkend archeoloog. Deze maatregel zorgt echter voor een hoge kostprijs en zware vertragingen. 4 van de 5 dossiers wordt na het opmaken van zo’n nota bovendien afgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Voka Limburg vraagt een snelle verbetering, want deze strenge regels zijn niet haalbaar. Om deze boodschap kracht bij te zetten ontving minister-president Bourgeois eerder deze maand een brief met daarin de vraag naar een dringende oplossing. “De nieuwe regels rond archeologie bij bouwprojecten in historische binnensteden zijn zeer streng,” benadrukt ook Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Het bekomen van een bekrachtigde archeologienota zorgt voor veel administratieve lasten en kosten én zorgt daarnaast ook nog eens voor een langere doorlooptijd van het project. De gemiddelde kosten voor archeologienota’s variëren momenteel van 2.000 tot 5.000 euro. Bouwheren moeten bovendien rekening houden met vertragingen tot zes maanden. Dit heeft nefaste gevolgen voor ons investeringsklimaat.”

Voka trok eerder deze maand reeds aan de alarmbel en stuurde samen met Boerenbond, ORI, BVS, NAV en VCB minister-president Geert Bourgeois een brief met daarin de vraag om dringend een remedie te vinden voor deze problemen. De oplossing zal waarschijnlijk niet alleen gevonden worden op niveau van het uitvoeringsbesluit, maar ook bij een wijziging van het decreet zelf. Er moet ingezet worden op acties en oplossingen op korte en middellange termijn.

Johann Leten: “Deze vraag blijkt niet tevergeefs te zijn geweest. Wij zijn dan ook tevreden dat Minister-president Bourgeois beterschap belooft tegen december. Hij zou intussen al nieuwe richtlijnen gegeven hebben aan het Agentschap Onroerend Erfgoed om minder streng te zijn. Wij hopen dan ook snel verbetering te zien, dus minder afkeuringen bij de ingediende dossiers en meer haalbare regels voor deze bijzondere bouwprojecten.”