Onderwijs

Bilzerse basisscholen strijden tegen kansarmoede

embed
door Ornella Schreurs Elk kind telt. Onder dat motto werd vandaag het charter Kansrijke School ondertekend. Alle schoolkinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Het charter bestaat uit tien punten. Gaande van financiële steun tot taalondersteuning.