Media en Cultuur

Boek Rob Beenders: Mijn Hoorreis voorgesteld.

embed
door Birgit Van Asten

Ex-politicus Rob Beenders heeft een boek geschreven over hoe zijn leven veranderde toen hij op een dag doof werd. Door zijn ziekte moest hij zijn politieke carrière opgeven. Hij zet zich tegenwoordig voltijds in om oplossingen te zoeken voor slechthorendheid. Ondertussen leeft hij zelf al vier jaar met een cochleair implantaat.