Nieuws

Brandweer Limburg zoekt 80 nieuwe vrijwilligers

De drie hulpverleningszones in Limburg zijn op zoek naar 80 nieuwe vrijwilligers. De brandweerkorpsen merken dat het aantal kandidaten de laatste jaren daalt. “In Limburg staan er elke dag 1.000 vrijwilligers klaar om mensen in nood te helpen. Om die noodhulp te kunnen blijven verzekeren, werven we elk jaar nieuwe kandidaten aan”, vertelt zonecommandant Dominic Knapen van Brandweerzone Oost-Limburg.

Maar liefst 75 procent van alle brandweerlieden in Vlaanderen staat op vrijwillige basis paraat voor interventies. Als brandweervrijwilliger werk je niet voltijds bij de brandweer, maar stel je jezelf een aantal uren per week beschikbaar voor interventies en oefening. “Onze vrijwillige brandweerlui combineren hun engagement bij de brandweer met een hoofdjob elders”, vertelt Bert Swijsen, zonecommandant van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “Voor de interventies, oefeningen en opleidingen die je namens de brandweer doet, krijg je een vergoeding per uur. Vergelijk het een beetje met een flexi-job of bijberoep.”

Jobinvulling

Als brandweervrijwilliger doe je exact dezelfde interventies als beroepsbrandweerlieden. “Dat gaat van branden blussen en beknelde slachtoffers bevrijden tot wespen verdelgen, pompen bij wateroverlast en gevaarlijke bomen vellen bij stormweer. We hebben dus niet meteen nood aan de stoerste krachtpatsers of onbevreesde durfals. Iedereen met een sterk engagement om mensen te helpen komt in aanmerking”, aldus Swijsen.

Vereisten

De opleiding tot brandweerman duurt gemiddeld twee jaren. Na het eerste opleidingsjaar ben je al gedeeltelijk operationeel en draai je effectief al een stuk mee in de brandweerpost. De opleiding bestaat uit theorie, veel praktijk en fysieke training. “Voor je brandweervrijwilliger kan worden, moet je wel aan een aantal vereisten voldoen”, voegt zonecommandant Jan Jorissen van de Hulpverleningszone Noord-Limburg toe. “Om een snelle uitruktijd te garanderen mag je niet te ver van een kazerne wonen. Enkel binnen een straal van 4 km of op maximaal 8 minuten van een brandweerpost kom je in aanmerking.”

Ook moeten de kandidaten een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen. De FGA-proeven leg je af aan de brandweerschool en bestaan uit een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en een fysieke test. Eens je je FGA hebt behaald, kan je solliciteren op een vacature bij de brandweerzone. Daar moet je minstens nog een motivatiegesprek afleggen.

Aantal kandidaten daalt

“We merken de laatste jaren dat het aantal kandidaten daalt”, vertelt zonecommandant Dominic Knapen van Brandweerzone Oost-Limburg.” Tot nu toe hebben 70 Limburgers zich ingeschreven voor de FGA-proeven in oktober. 12 kandidaten voor de Hulpverleningszone Noord-Limburg, 24 voor Brandweerzone Oost-Limburg en 30 voor de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Maar daar kan nog meer bij.”

“Samen zoeken de drie Limburgse zones minstens 80 kandidaten”, voegt zonecommandant Knapen nog toe. “De brandweer kan niet zonder zijn vrijwillige brandweermensen. Ze zijn onmisbaar voor de hulpverlening in Limburg en zelfs in heel België.”

Meer info op www.ikwordbrandweer.be.