Nieuws

Demervallei wordt uitvalsbasis kwetsbare diersoorten Vlaanderen

De Europese Commissie heeft het Life-project Delta goedgekeurd. De komende 5 jaar investeert dit project 6,3 miljoen euro in de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant. “De kwetsbare Europees beschermde topnatuur in dit gebied zal maximaal profiteren, maar het is ook goed nieuws voor omwonenden, toeristen en de lokale horeca”, zegt Chris Dictus, projectverantwoordelijke bij Natuurpunt.

De Demervallei vormt ter hoogte van de gemeenten Herk-de-Stad, Lummen, Halen en Diest het samenvloeiingsgebied van zowat 70% van al het Limburgse water. Dat maakt van het gebied een uniek samenvloeiingsgebied met bijzondere graslanden waar zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen, die gebonden zijn aan natuurlijke overstromingen. Sinds oudsher doet het uitgestrekte valleilandschap tegelijkertijd dienst als een cruciale buffer voor de waterveiligheid van de bewoners in het Demerbekken.

Daarom wordt binnen het project gefocust op het waterbeheer: een sterkere natuur gaat hier hand in hand met waterveiligheid. Het opnieuw aansluiten van een oude loop van de Oude Herk, het herstel van moeraszones en het grachtenstelsel in het gebied en het natuurvriendelijk inrichten van de oevers van het Schulensmeer zijn enkele van de geplande waterwerken. Daarnaast zal plaatselijk het typische deltalandschap verder open gemaakt worden ten voordele van de valleinatuur.

“Life Delta pakt uit met enkele bijzondere dier- en plantensoorten, zoals de kwartelkoning, de roerdomp en de blauwborst, de grote modderkruiper, de kamsalamander en het kruipend moerasscherm en de drijvende waterweegbree, maar het eigenlijke doel van de werken is om waterbeheer, de natuur en zachte recreatie op elkaar af te stemmen. De bijzondere soorten zijn als het ware de ambassadeurs van dit Life Delta-project.” zegt Jo Van Gils, verantwoordelijke voor het project bij ANB. De Demervallei moet een uitvalsbasis worden van waaruit die kwetsbare soorten weer voet aan de grond kunnen krijgen in de rest van Vlaanderen.