Mobiliteit en Verkeer

Dit weekend alcohol-, drugs- en snelheidscontroles in heel Limburg

Dit weekend houdt de politie alcohol-, drugs- en snelheidscontroles in héél Limburg. De zogenaamde S(afe)Lim(burg)-acties zijn een initiatief van gouverneur Herman Reynders en worden uitgevoerd in samenwerking met de lokale en federale politie en het Limburgse parket.

Alcohol, drugs en snelheid zijn nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers tonen aan dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week. 

De SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 10, 11, 12 en 13 juni 2016 zullen praktisch alle lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden.

In 2015 werden 27.509 alcoholtesten afgenomen (25.953 in 2014). Daarvan bleek 3% (of 859) positief. Dat is precies hetzelfde overtredingspercentage als vorig jaar. Het aantal positieve bestuurders die zwaar onder invloed zijn (> 0,8 promille) stijgt echter naar 65% tegen 60% vorig jaar. Van de 90.545 gecontroleerde voertuigen op snelheid (80.930 in 2014), reden er 7.5% te snel (of 6.791). Dit is ook weer hoger dan het jaar voordien.

Naar aanleiding van de weekendongevallen (3.097) werden 2.176 personen onderworpen aan een ademtest. 372 personen testten positief; dus 17% of bijna 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend heeft te veel gedronken! In 2015 betreurden we maar liefst 14 weekenddoden. Dat zijn er 12 minder dan vorig jaar - en dus het enig positief resultaat in vergelijking met vorig jaar- maar uiteraard nog 14 te veel. Deze cijfers bewijzen dat te veel mensen nog altijd te snel of onder invloed van alcohol of drugs rijden, ook omdat men meent dat er weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend. Daarom blijven de Slim-weekendcontroles erg nuttig.